УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Місце та роль робочого плану рахунків у інформаційній системі підприємства
Лайчук С. М.

Лайчук С. М. Місце та роль робочого плану рахунків у інформаційній системі підприємства. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 205–210.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-205-210

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.4.01

Анотація:
Метою статті є визначення місця та ролі робочого плану рахунків в інформаційній системі підприємства та виділення проблемних питань, що стосуються процесу розробки та впровадження робочого плану рахунків бухгалтерського обліку вітчизняними підприємствами. Розглянуто нормативно-правові документи з регулювання переліку рахунків бухгалтерського обліку, якими можуть користуватися підприємства, організації, установи. Акцентовано увагу на адаптації законодавчих вимог до практики роботи підприємства та його галузевих особливостей при формуванні робочого плану рахунків. Виділено проблему при конструюванні інформаційної системи підприємства щодо побудови робочого плану рахунків у частині визначення його обсягу. Підкреслено можливість вибору суб’єктами малого підприємництва щодо застосування загального або спрощеного плану рахунків бухгалтерського обліку. Зроблено висновок, що модель робочого плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ потребує певних підготовчих робіт на рівні центрального регуляторного органу – Міністерства фінансів України. Перспективою подальших досліджень є продовження теоретичних досліджень технічної складової організації бухгалтерського обліку вітчизняних підприємств.

Ключові слова: облік, бухгалтерський рахунок, план рахунків, робочий план рахунків, інформаційна система.

Рис.: 1. Бібл.: 8.

Лайчук Світлана Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку та аудиту, Державний університет «Житомирська політехніка» (вул. Чуднівська, 103, Житомир, 10005, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Безверхий К. В., Гнилицька Л. В. Розробка робочого плану рахунків бухгалтерського обліку з метою гармонізації інформаційного забезпечення економічної безпеки суб’єктів міжнародного економічного середовища. Регіональна бізнес-економіка та управління. 2015. № 1. С. 136–145.
Білоус О. С. Загальні засади розробки робочого плану рахунків бюджетних установ. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/18956/1/Білоус/%20О.С..PDF
Боримська К. П. Порядок побудови робочого плану рахунків як елемента облікової політики підприємства. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Серія «Економічні науки». 2010. Вип. 18. Ч. І. С. 298–305.
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 31.05.2019 р. № 226. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0685-19
Свиридова А. П., Еременко В. А. Инжиниринговый структурированный план счетов как информационная база. URL: http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2016/6/Accounting/Sviridova_Eremenko.pdf
Свірко С. В., Дикий А. П., Самчик М. Ю. Первинна організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах України: розробка робочого плану рахунків. Вісник ЖДТУ. Серія «Економічні науки». 2017. № 1. С. 53–65.
Скрипник Н. В. План рахунків як компонент облікової політики на підприємствах малого та середнього бізнесу: тенденції в Україні і за кордоном. Науковий огляд. 2014. № 2. С. 74–80.
Степова Т. Г. План рахунків у контексті реформування системи обліку в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Випуск 18. С. 580–585. URL: http://global-national.in.ua/archive/18-2017/109.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру