УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Методологічні засади формування звіту в розрізі країн у рамках реалізації вимог плану дій BEPS в Україні
Крутова А. С., Нестеренко О. О.

Крутова А. С., Нестеренко О. О. Методологічні засади формування звіту в розрізі країн у рамках реалізації вимог плану дій BEPS в Україні. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 210–217.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-210-217

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.225.673

Анотація:
Метою статті є розробка концептуальних засад формування офіційної звітності з трансфертного ціноутворення, зокрема звіту в розрізі країн (country-by-country reporting). Обґрунтовано, що визнання країною загальноприйнятих стандартів боротьби з агресивним податковим плануванням потребує значної адаптації правового поля. Наведено шляхи адаптації, які включають наближення положень національного законодавства до положень актів законодавства Європейського Союзу для створення належних умов імплементації Плану дій BEPS в українське законодавче поле. Визначено та описано вимоги основних документів (Закон України «Про валюту і валютні операції», Багатостороння конвенція про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування, Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України з метою імплементації Плану протидії розмиванню бази оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування»), що встановлюють та роз’яснюють методологію, порядок, процедури та особливості розкриття групами підприємств інформації про розподіл доходу, економічної діяльності та податків, що сплачуються в різних країнах, в контексті запровадження Звіту в розрізі країн (country-by-country reporting). З метою сприяння швидкому та рівномірному впровадженню Звіту в розрізі країн наведено його концептуальну характеристику, яка визначає суб’єкт подання звіту, розкриває період застосування та терміни його подання, описує інформацію, що має розкриватися у звіті, та розміри штрафних санкцій у разі його неподання. Доведено, що для реалізації Плану дій BEPS в Україні в нормативних документах необхідно навести визначення поняття звіту в розрізі країн, розкрити принципи формування зведеної інформації діяльності групи щодо глобального розподілу доходів, сплачуваних податків, а також певних показників економічної діяльності в розрізі всіх юрисдикцій, в яких група здійснює діяльність; визначити методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов’язання з податку на прибуток та її розкриття у звіті в розрізі країн.

Ключові слова: міжнародне податкове регулювання, План дій BEPS, контрольовані операції, принцип «витягнутої руки», трансфертне ціноутворення, звіт у розрізі країн (country-by-country reporting).

Рис.: 1. Бібл.: 10.

Крутова Анжеліка Сергіївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: [email protected]
Нестеренко Оксана Олександрівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Оfficial site Organisation for Economic Cooperation and Development. URL: http://www.oecd.org/
Офіційний сайт Національного Банку України. URL: https://bank.gov.ua/
План пріоритетних дій Уряду на 2019 рік : затв. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1106-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2018-р
Багатостороння конвенція про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування : ратифіковано 28 лютого 2019 р. № 2692-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376_001-16#n2
Національний банк та Міністерство фінансів уперше проведуть Форум із міжнародного податкового співробітництва. 26.10.2018. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=80461551&showTitle=true
Бондаренко М. О. Трансфертне ціноутворення з огляду на податкове планування. Проблеми законності. 2018. Вип. 143. С. 160–172.
Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21 червня 2018 р. № 2473-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19
Проект закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України з метою імплементації Плану протидії розмиванню бази оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64556
Проект Закону із запровадження Плану дій BEPS в Україні. URL: https://bank.gov.ua/news/all/ministerstvo-finansiv-ta-natsionalniy-bank-oprilyudnyuyut-proekt-zakonu-iz-zaprovadjennya-planu-diy-beps-v-ukrayini
Латковська Т., Долженков О. Один із ключових напрямів Плану дій BEPS як орієнтир удосконалення податкової політики в Україні // ІІ Міжнародна науково-практична конференція: «Судовий розгляд податкових і митних спорів: проблеми, виклики, пріоритети» (м. Київ, 4–5 липня 2019 р.). Київ, 2019. 354 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру