УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Облікова політика як інструмент формування бухгалтерської інформації в управлінні
Васільєва Л. М., Шевченко Т. І.

Васільєва Л. М., Шевченко Т. І. Облікова політика як інструмент формування бухгалтерської інформації в управлінні. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 217–222.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-217-222

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657

Анотація:
Метою статті є дослідження облікової політики як інструменту формування бухгалтерської інформації в управлінні. Проаналізовано сутність поняття «облікова політика». Встановлено, що повне та правдиве подання інформації про фінансові результати та фінансовий стан підприємства у звітності значною мірою залежить від рівня формування та застосування облікової політики, яка б ураховувала умови діяльності підприємства, організаційно-технологічні особливості тощо. Наголошено, що сучасний бухгалтерський облік слід розглядати, перш за все, як інформаційну базу, на основі якої можуть бути прийняті ефективні управлінські рішення. Виділено важливість бухгалтерської інформації та її принципи при формуванні облікової політики: достатність; корисність; об’єктивність; точність й актуальність. Сформовано критерії значущості бухгалтерської інформації при формуванні облікової політики. Доведено, що облікова політика, як інструмент формування бухгалтерської інформації в управлінні, повинна забезпечувати: повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської діяльності; відображення в бухгалтерському обліку фактів господарської діяльності виходячи не тільки з їх правової форми, а й з економічного змісту фактів і умов господарювання; тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам; раціональне й економне ведення бухгалтерського обліку виходячи з умов господарської діяльності та величини підприємства. Визначено аспекти, які необхідно враховувати при формуванні бухгалтерської інформації як основи облікової політики в управлінні, а саме: бухгалтерська інформація повинна інтегрувати фінансову й операційну (нефінансову) інформацію; формування бухгалтерської інформації має сприяти досягненню економічним суб’єктом стратегічних цілей; бухгалтерська інформація повинна сприяти розумінню причин подій та явищ, що відбулися в господарському житті підприємства.

Ключові слова: бухгалтерська інформація, облікова політика, управління.

Бібл.: 8.

Васільєва Леся Миколаївна – доктор наук з державного управління, професор, професор, кафедра обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет (вул. Академіка Сергія Єфремова, 25, Дніпро, 49027, Україна)
Email: [email protected]
Шевченко Тетяна Іванівна – студент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет (вул. Академіка Сергія Єфремова, 25, Дніпро, 49027, Україна)

Список використаних у статті джерел

Васільєва Л. М. Сутність облікової політики, її значення і вимоги, які до неї пред’являються. Ефективна економіка. 2013. №6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2131
Васільєва Л. М., Бондарчук Н. В., Павлова Г. Є. Принципи формування облікової політики. Інноваційна економіка. 2013. № 2. С. 322–324.
Житний П. Принципи формування облікової політики. Бухгалтерський облік і аудит. 2009. № 4. С. 25–28.
Кулик В. А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку : монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2014. 373 с.
Кулик В. А., Ночовна Ю. О. Облікова політика підприємства : навч.-метод. посіб. Полтава : ПУЕТ, 2013. 179 с.
Король Г. О., Ізвєкова І. М., Труш Ю. Т. Облікова політика підприємства : навч. посіб. Ч. 1. Теоретико-організаційні аспекти облікової політики. Дніпропетровськ : НМетАУ, 2015. 83 с.
Пантелійчук Л. Формування облікової політики – важливий етап роботи підприємства. Бухгалтерський облік і аудит. 2009. № 9. С. 3–11.
Тесак О. В. Облікова політика як інструмент організації бухгалтерського обліку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 21. Ч. 2. С. 97–100.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру