УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Лібералізація валютного законодавства: причини та наслідки
Жиглей І. В., Тимощук К. В.

Жиглей І. В., Тимощук К. В. Лібералізація валютного законодавства: причини та наслідки. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 22–27.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-22-27

Розділ: Міжнародні економічні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.7:657

Анотація:
Стаття присвячена дослідженню стану нормативно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, аналізу змін законодавства у сфері зовнішньоекономічних операцій, визначенню їх причин та прогнозуванню наслідків. Створення в галузі експортно-імпортних операцій сприятливих законодавчих і податкових умов зумовить збільшення обсягів надходження іноземних інвестицій до України, що, своєю чергою, стимулюватиме будівництво нових підприємств, збільшення кількості робочих місць і зростання доходів населення, а відповідно, і збільшення темпів розвитку економіки в цілому. Розглянуто праці українських і зарубіжних учених, які присвячені дослідженню проблемних питань у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізовано досвід переходу інших країн до системи вільного руху капіталу та визначено існуючі ризики лібералізації валютного законодавства, які, в основному, залежать від країни, яка проводить її. Для запровадження такої лібералізації країні необхідно досягти достатнього рівня економічного та інституційного розвитку, в іншому випадку – не уникнути кризових явищ. Ідентифіковано ключові моменти змін у законодавстві, які необхідні для забезпечення вільного руху капіталу. Визначено причини лібералізації валютного законодавства, здійснено прогнозування наслідків від її запровадження для діяльності підприємств та економіки України в цілому. Проаналізовано зміни в нормативно-правових документах і визначено наслідки від їх запровадження. Запропоновано подальші напрями реформування нормативно-правових документів у сфері зовнішньоекономічної діяльності, які мають на меті полегшення ведення валютних розрахунків.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, валюта, валютні операції, лібералізація, іноземні інвестиції.

Бібл.: 12.

Жиглей Ірина Вікторівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра обліку і аудиту, Державний університет «Житомирська політехніка» (вул. Чуднівська, 103, Житомир, 10005, Україна)
Email: [email protected]
Тимощук Катерина Володимирівна – магістрант, кафедра обліку і аудиту, Державний університет «Житомирська політехніка» (вул. Чуднівська, 103, Житомир, 10005, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Євдокимов В. В., Гордополов В. Ю., Норд Г. Л. Теоретично-методичне значення аналізу валютних ризиків у системі управління діяльністю підприємства. Вісник ЖДТУ. 2019. № 2. С. 106–120.
Гордополов В. Ю. Складові зовнішньоекономічної діяльності як об’єкта управління. Вісник ЖДТУ. 2016. № 4. С. 43–60.
Гринишин Г. М. Методика аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2014. № 1. С. 63–73.
Blonval A. Importance of Mexico in Foreign Corrupt Practice Act enforcement. 2018. URL: https://ssrn.com/abstract=3353497
Shvaiba D. Industry of the Republic of Belarus: problems of social and economic security. Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4.  № 9. С. 245–252. URL: http://www.bulletennauki.com/shvaiba-9-2018
Отмена валютного контроля / С. М. Дробышевский, А. А. Коваль, А. Д. Левашенко и др. М. : ИД «Дело» РАНХиГС, 2019. 84 с.
Vasileiou E., Pantos Th. What Do the Value at Risk Measure and the Respective Legislative Framework Really Offer to Financial Stability? Critical Views and Procyclicality. European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention. 2017. December 18. URL: https://ssrn.com/abstract=3090019
Директива Ради (88/361/ЄЕС) «Щодо імплементації статті 67 Договору» від 24 червня 1988 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_182
Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21 червня 2018 р. № 2473-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19
Обов’язковий продаж валютних надходжень бізнесом скасовано / Офіційне Інтернет-представництво Національного банку України.. URL: https://bank.gov.ua/news/all/obovyazkoviy-prodaj-valyutnih-nadhodjen-biznesom-skasovano
Положення про здійснення операцій із валютними цінностями : затв. Постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. № 2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002500-19
Положення про перелік заходів захисту, порядок та критерії їх запровадження, подовження та дострокового припинення : затв. Постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. № 4. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004500-19

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру