УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Основні інструменти монетарної політики держави
Коровій В. В.

Коровій В. В. Основні інструменти монетарної політики держави. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 230–238.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-230-238

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.23:336.74

Анотація:
Розкрито положення щодо функціонування основних інструментів і механізмів монетарної політики держави, зокрема визначення та регулювання норм обов’язкового резервування, процентної політики, рефінансування, валютних інтервенцій, операцій з цінними паперами на відкритому ринку, а також особливості їх застосування в умовах адаптації інфляційного таргетування. Поглиблено теоретико-методологічні засади використання монетарного інструментарію в умовах інституційних перетворень фінансової системи. Визначено цілі та здійснено аналіз основних показників грошово-кредитної політики України за період 2001–2019 рр., у тому числі індексу споживчих цін, облікової ставки, монетизації економіки, офіційного курсу національної грошової одиниці до долара США, міжнародних валютних резервів. З’ясовано, що держава в особі центрального банку через канали монетарної політики може стимулювати економічний розвиток відповідно до пріоритетів фінансово-економічної політики щодо підтримки економічного зростання, максимальної зайнятості, цінової стабільності та зовнішньоекономічної рівноваги. Висвітлено трансмісійний механізм монетарного регулювання та основні канали його реалізації з урахуванням циклічності економіки. Обґрунтовано необхідність посилення координації заходів грошово-кредитної політики з іншими складовими фінансової політики держави, зокрема бюджетно-податковою політикою. Охарактеризовано доцільність застосування симетричного та асиметричного монетарного регулювання в різних макроекономічних умовах. Визначено основні принципи діяльності центрального банку, що забезпечують можливість ефективного монетарного регулювання процесів ендогенного економічного зростання.

Ключові слова: монетарна стратегія, монетарна політика, інфляція, інфляційне таргетування, валютний курс, економічний розвиток.

Табл.: 1. Бібл.: 19.

Коровій Валерій Вікторович – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Bullard J., Mitra K. Learning about monetary policy rules. Journal of Monetary Economics. 2002. Vol. 49. Issue 6. P. 1105–1129.
Ghosh A. R., Ostry J. D., Chamon M. Two targets, two instruments: Monetary and exchange rate policies in emerging market economies. Journal of International Money and Finance. 2016. Vol. 60. P. 172–196.
Ireland P. N. Monetary policy, bond risk premia, and the economy. Journal of Monetary Economics. 2015. Vol. 76. P. 124–140.
Leeper E. M. Sweden's Fiscal Framework and Monetary Policy. National Bureau of Economic Research. 2018. No. w24743. URL: https://www.nber.org/papers/w24743.pdf
Menkhoff L. Monetary Policy Instruments for European Monetary Union. Springer Science & Business Media, 2013.
Taylor J. B., Williams J. C. Simple and robust rules for monetary policy. In: Handbook of monetary economics. 2010. National Bureau of Economic Research. URL: https://www.nber.org/papers/w15908.pdf
Дзюблюк О. В., Рудан В. Я. Окремі критичні аспекти оцінювання Основних засад грошово-кредитної політики Національного банку України. Економічний аналіз. 2017. Том 27. № 3. С. 120–133.
Лагутін В. Д. Пріоритети координації бюджетної та монетарної політики в Україні. Фінанси України. 2011. № 10. С. 3–14.
Міщенко В. І. Роль і функції монетарного трансмісійного механізму в забезпеченні цінової стабільності. Фінанси України. 2015. № 1. С. 29–46.
Паливода К. В. Монетарна політика як інструмент активізації економічного зростання. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 2. С. 99–109.
Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін / за ред. В. С. Стельмаха. Київ, 2009. 404 с.
Шумська С. С. Монетарна політика та відновлення економічного зростання в Україні. Економіка і прогнозування. 2015. №3. С. 21–41.
Буковинський С. А., Унковська Т. Є., Джус М. О. До питання розробки стратегії монетарної політики Національного банку України. Економіка України. 2015. № 8. С. 4–30.
Дробышевский С. М., Киюцевская А. М., Трунин П. В. Возможности процентной политики центральных банков. Экономическая политика. 2018. № 13 (4). С. 42–61.
Бюджетно-податкова політика у системі регулювання економіки : монографія / за заг. ред. І. Я. Чугунова. Київ : Глобус-Пресс, 2018. 350 с.
Taylor J. B. (2000). Using Monetary Policy Rules in Emerging Market Economies. In: Stabilization and Monetary Policy: The International Experience : Proceedings of a conference at the Bank of Mexico, 2001. 19 p. URL: https://web.stanford.edu/~johntayl/Onlinepaperscombinedbyyear/2001/Using_Monetary_Policy_Rules_in_Emerging_Market_Economies.pdf
Кудрин А., Горюнов Е., Трунин П. Стимулирующая денежно-кредитная политика: мифы и реальность. Вопросы экономики. 2017. № 5. С. 5–28.
Шульга Н. П., Уманців Ю. М., Мельниченко О. В. Рефінансування банків: монографія / за заг. ред. Н. П. Шульги. Київ, 2017. 324 с.
Шульга Н. Рефінансування банків України. Вісник КНТЕУ. 2016. № 3. С. 78–88.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру