УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Неподаткові надходження в системі доходів Державного бюджету України
Сироветник О. С.

Сироветник О. С. Неподаткові надходження в системі доходів Державного бюджету України. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 239–244.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-239-244

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.144

Анотація:
Метою статті є визначення особливостей формування неподаткових надходжень, що сприятиме вдосконаленню системи бюджетного фінансування. Описано види неподаткових надходжень до державного бюджету, визначені Бюджетним кодексом України; розкрито особливості акумулювання неподаткових надходжень до бюджету держави та здійснено порівняння функцій податкових і неподаткових доходів. Проаналізовано структуру та динаміку неподаткових надходжень до Державного бюджету України. Зроблено висновок, що найвищу питому вагу в структурі неподаткових надходжень до бюджету країни займають доходи від власності та підприємницької діяльності, які зросли від 31,87% у 2009 р. до 52,93% у 2018 р. Визначено тенденції питомої ваги неподаткових надходжень Державного бюджету України у валовому внутрішньому продукті в період 2009–2018 рр. Визначено, що даний показник протягом звітного періоду в середньому становив 4,4%. Оцінено фіскальний та економічний потенціали основних груп неподаткових надходжень і виявлено основні проблеми та фактори впливу на формування неподаткових надходжень у доходах бюджету. Подальший розвиток отримали підходи до вивчення функціонування неподаткових надходжень у частині планування та прогнозування для сприятливого розвитку економіки в цілому Запропоновано підходи до вдосконалення системи бюджетного фінансування шляхом збільшення видів та розширення обсягів неподаткових надходжень. Зокрема, збільшення суми штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, підвищення ефективності сплати оренди державного майна, плати за ліцензії для випуску та проведення лотерей, контролю за реалізацією майна бюджетних установ. Аргументовано їх переваги через пошук додаткових, альтернативних джерел фінансування та внесення змін у законодавство країни.

Ключові слова: неподаткові надходження, податки та збори, державний бюджет, доходи бюджету, валовий внутрішній продукт, економічний потенціал.

Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Сироветник Олексій Сергійович – аспірант, кафедра фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
Виконання Державного бюджету України / Державна казначейська служба України. URL: http://treasury.gov.ua/
Дем’янишин В. Г., Шаманська О. С. Неподаткові надходження: проблеми та роль у доходах бюджету держави. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2011. Т. 2. № 11. С. 268–274.
Касперович Ю. Формування неподаткових надходжень бюджету в системі фінансово-економічного регулювання. Економічний часопис-ХХІ. 2013. № 9–10 (2). С. 55–58. URL: http://soskin.info/userfiles/file/2013/2013/9-10%20(2_2013)/Kasperovych.pdf
Лук’яненко І., Сидорович М. Бюджетно-податкова політика України: нові виклики : монографія. Київ : НаУКМА, 2014. 229 с.
Собчук С. І. Формування неподаткових надходжень в системі бюджетного регулювання. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 7. С. 79–84.
Пасічний М. Д. Податкова політика України в сучасних умовах. Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». 2016. Т. 21. Вип. 7 (2). С. 123–128.
Чугунов І. Я., Зварич О. В. Доходи бюджету як складова системи бюджетного регулювання. Наукові праці НДФІ. 2007. Вип. 1. С. 3–13.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру