УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Вплив фінансового ринку на фінансове забезпечення суб’єктів господарювання
Ключка О. В., Воронченко В. В.

Ключка О. В., Воронченко В. В. Вплив фінансового ринку на фінансове забезпечення суб’єктів господарювання. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 252–258.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-252-258

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.7

Анотація:
Метою статті є дослідження основних джерел фінансового забезпечення суб’єктів господарювання в сучасних умовах та узагальнення їх основних способів залучення. У статті розглядається фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання, що передбачає реалізацію заходів із залучення необхідного обсягу фінансових ресурсів для фінансування їхньої виробничої та інших видів діяльності. Досліджено актуальні проблеми формування структури джерел фінансового забезпечення діяльності суб’єктів господарювання та критерії їх оптимального залучення. Визначено переваги та недоліки фінансування за рахунок власних і залучених джерел. Охарактеризовано оптимальність співвідношення позикових і власних джерел фінансування, що, своєю чергою, залежить від конкретних умов господарювання, фінансової політики, обігу капіталу, галузевих особливостей тощо. Проаналізовано схеми залучення фінансових ресурсів на вітчизняному фінансовому ринку шляхом випуску цінних паперів та отримання банківських кредитів. Досліджено можливості залучення капіталу на національному фінансовому ринку на основі багатокритеріального порівняння основних методів мобілізації фінансових ресурсів: отримання банківських кредитів, лізингу, емісії акцій та облігацій. Розглянуто роль фінансового ринку як механізму, що, своєю чергою, дозволяє перетворювати вільні фінансові кошти та заощадження в інвестиції. Доведено, що фінансовий ринок, будучи оптимальним розподільчим механізмом, здатен забезпечити та підвищити ефективність структурних трансформацій і, в підсумку, стимулювати економічне зростання.

Ключові слова: фінансовий ринок, джерела фінансового забезпечення, гнучкість фінансового ринку, структура джерел фінансування, фінансове забезпечення, суб’єкти господарювання.

Табл.: 4. Бібл.: 12.

Ключка Ольга Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансових ринків, Національний університет державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]
Воронченко Віталій Володимирович – студент, Університет державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)

Список використаних у статті джерел

Проблеми фінансово-кредитного забезпечення аграрного сектора АПК / за ред. М. Я. Дем’яненка. Київ : ННЦІАЕ, 2004. 320 с.
Лайко П. А., Мних М. В. Фінанси підприємств : підручник. Київ : Знання України, 2004. 428 с.
Гудзь О. Є. Джерела формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств. Облік і фінанси АПК. 2007. № 3/5. С. 100–105.
Слав’юк Р. А. Оптимізація структури власного капіталу приватизованих підприємств. Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. 2002. № 11. С. 55–56.
Костюченко В. М. Джерела фінансування інноваційного розвитку суб’єктів підприємництва в Україні: правовий аспект. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2010. Т. 17. Вип. 2. С. 161–167. URL: pbo.ztu.edu.ua/article/download/51830/48091
Ґудзь О. Є. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2007. 578 с.
Давиденко Н. М. Особливості фінансового забезпечення суб’єктів господарювання. Формування ринкових відносин в Україні. 2015. № 9. С. 67–71.
Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15 березня 2001 р. № 2299-ІІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2299-14
Богуславський Є. І., Мілаш Л. М., Петрук О. В. Фінансові аспекти диверсифікації підприємств. Теорія та практика державного управління. 2010. Вип. 4. С. 223–232.
Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 р. № 3480-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? page=1&nreg=3480-15
Самойлікова А. В., Гегешко К. Г. Лізинг як сучасне альтернативне джерело фінансового забезпечення підприємства // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 6–8 травня 2014 р.) : у 2 томах. Суми : Сумський державний університет, 2014. Т. 2. С. 400–402. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/38749/1/Samojlikova.pdf
Бондаренко П. В. Факторинг як фінансовий важіль суб’єктів господарювання. Науковий вісник. 2014. № 2. С. 5–19.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру