УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Перспективи капіталізації страхових компаній України в контексті реформування прибуткового оподаткування
Бойко С. В., Шірінян Л. В.

Бойко С. В., Шірінян Л. В. Перспективи капіталізації страхових компаній України в контексті реформування прибуткового оподаткування. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 272–280.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-272-280

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 368:336

Анотація:
Мета статті полягає в дослідженні перспектив капіталізації страховиків України за умови реформування прибуткового оподаткування та запровадження податку на виведений капітал. У роботі досліджено структуру капіталу страховиків і макроекономічні показники страхового ринку України та виявлено макроекономічні тенденції стосовно капіталу і власного капіталу страховиків. Найбільш динамічними у складі капіталу страховиків були зобов’язання. Проведено емпіричний аналіз фінансового результату до оподаткування та чистого прибутку страхових компаній, дивідендних виплат і схильності до дивідендних виплат у середньостроковому періоду; визначено абсолютну різницю капіталу страховиків, що потенційно може бути отримана внаслідок реформування прибуткового оподаткування. Підвищення капіталізації страхового ринку можливе через капіталізацію чистого прибутку страховиків. Іншими словами, страхові компанії отримають можливість збільшити власний капітал на розмір фінансового результату до оподаткування, зменшеного на розмір дивідендів та інших платежів з виведення капіталу. За таким підходом розмір дивідендних виплат стає важливим фактором впливу. Запропоновано порядок обчислення абсолютної різниці капіталу страховиків України після реформування прибуткового оподаткування як різниці фінансового результату до оподаткування та дивідендів, інших платежів, що підлягають оподаткуванню. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення податкової складової як однієї з пріоритетних у контексті капіталізації страхових компаній України та підвищення конкурентоспроможності страхового ринку України з огляду на європейську інтеграцію.

Ключові слова: дивіденди, податок на прибуток, податок на виведений капітал, страхові компанії, чистий прибуток, фінансовий результат до оподаткування.

Рис.: 2. Табл.: 5. Формул: 13. Бібл.: 14.

Бойко Світлана Василівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, Національний університет харчових технологій (вул. Володимирська, 68, Київ, 01033, Україна)
Email: [email protected]
Шірінян Лада Василівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра фінансів, Навчально-науковий інститут економіки і управління Національного університету харчових технологій (вул. Володимирська, 68, Київ, 01601, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64356 (дата звернення: 25.08.2019 р.)
Василенко А. В. Податкове стимулювання розвитку страхування. Вісник КНТЕУ. 2012. № 4. С. 34–46.
Гаманкова О. О., Гаманков Д. В. Оподаткування страховиків податком на прибуток як важіль державного регуляторного впливу. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2011. № 126. С. 5–8.
Сидоренко О. Особливості оподаткування страховиків України: проблемні питання. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2016. № 3. С. 214–222.
Сосис А., Машаро Е. Варианты возможны, лишь бы рынок не пострадал. Финансовые услуги. 2005. № 4. С. 38–42.
Шірінян Л. В. Диференційоване оподаткування страховиків як спосіб фінансового регулювання страхового ринку. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. № 1. С. 30–36.
Шірінян Л. В. Фінансове регулювання страхового ринку України: проблеми теорії та практики : монографія. Київ : Центр навчальної літератури, 2014. 458 с.
Долженков О. Запровадження податку на виведений капітал в Україні. Evropsky politicky a pravni diskurz. 2018. Vol. 5, Iss. 4. S. 238–242.
Луніна І. О., Білоусова О. С. Реформування податку на прибуток підприємств у контексті забезпечення стійкості державних фінансів. Економіка України. 2018. № 7. С. 46–58.
Полторак А. С., Головко М. Й. Механізм реформування системи оподаткування прибутку юридичних осіб в Україні в умовах фіскальної децентралізації. Актуальні проблеми економіки. 2017. № 10. С. 4–14.
Савченко А. М., Гудим І. А. Порівняльний аналіз податку на прибуток та податку на виведений капітал: сучасні реалії та перспективи. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 66–69.
Носовський А. А. Аналіз податку на виведений капітал з економічної точки зору та його вплив на сферу послуг. Формування ринкових відносин в Україні. 2019. № 2. С. 33–38.
Основні показники діяльності небанківських фінансових установ, на основі поданої ними звітності. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Osnovni-pokaznyky-diialnosti-nebankivskoi-finansovoi-ustanovy-na-osnovi-podanoi-neiu-zvitnosti.html (дата звернення: 25.08.2019 р.)
Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 25.08.2019 р.)

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру