УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Шляхи покращення розвитку ринку облігацій в Україні
Левкович О. В., Фінько А. В.

Левкович О. В., Фінько А. В. Шляхи покращення розвитку ринку облігацій в Україні. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 287–292.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-287-292

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.763.3

Анотація:
Метою даної статті є дослідження особливостей функціонування та напрямів розвитку українського ринку облігацій. Визначено, що в Україні ринок облігацій поділяється на три сегменти: ринок державних облігацій, ринок облігацій місцевих позик і ринок корпоративних облігацій. Було зібрано та оброблено дані щодо емісії та торгівлі облігаціями на вітчизняному фондовому ринку за останні п’ять років. Проаналізовано основні тенденції розвитку та сучасний стан торгівлі облігаціями. Показано, що на сьогоднішній день ринок облігацій в Україні займає основну частку у структурі торгівлі цінними паперами на українському фондовому ринку, але він досі є нерозвиненим на належному рівні. Визначено, що за останні п’ять років обсяг торгівлі облігаціями зменшився більше ніж у чотири рази: найбільше значення даного показника має ринок державних облігацій, а на ринку облігацій місцевих позик вже три роки не було емісій нових цінних паперів. Акцентовано увагу на головних проблемах на шляху розвитку ринку облігацій в Україні, які заважають його ефективному функціонуванню, а саме: низький кредитний рейтинг країни; недосконалий механізм утворення ціни на облігації; нестабільне макроекономічне та політичне становище в країні; нерезультативна податкова політика держави. Визначено, що основним напрямком розвитку даного сегмента має стати збільшення конкурентоспроможності українських облігацій на міжнародному фондовому ринку, завдяки чому в Україні, можливо, буде вирішене питання занадто дорогого залучення додаткових ресурсів. Запропоновано основні напрямки підвищення привабливості українських облігацій на міжнародних ринках, виділено методи подолання існуючих внутрішніх проблем вітчизняного ринку облігацій.

Ключові слова: облігації, ринок, розвиток, конкурентоспроможність, фінансові ресурси, обсяг.

Рис.: 1. Табл.: 3. Бібл.: 8.

Левкович Оксана Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: [email protected]
Фінько Аліна Володимирівна – студент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Гриценко Л. Л., Роєнко В. В. Проблеми розвитку фондового ринку України в умовах фінансової глобалізації. Механізм регулювання економіки. 2010. № 1. С. 168–175.
Офіційний сайт Moody's Investors Service. URL: http://www.moodys.com
Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. URL: http://www.ssmsc.gov.ua/
Охріменко О. А. Ринок корпоративних облігацій України: тенденції та суперечності. Фінанси України. 2005. № 12. С. 115–121.
Охріменко О. Індикативний аналіз ринку облігацій України в контексті міжнародної інтеграції. Ринок цінних паперів України. 2005. № 5-6. URL: http://securities.usmdi.org/?p=22&n=24&s=235
Охріменко О. Сучасний стан ринку корпоративних облігацій // Газета «Цінні папери України». 03.02.2005.
Саух О. С., Мариніна О. О. Тенденції розміщення облігацій українських емітентів на міжнародних ринках. Ефективна економіка. 2016. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4925
Фурса С. Українські облігації: почати все з чистого аркуша // Zn,ua. 06.11.2009. URL: https://dt.ua/ECONOMICS/ukrayinski_obligatsiyi_pochati_vse_z_chistogo_arkusha.html

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру