УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Актуальні тренди міжнародної торгівлі товарами та особливості зовнішньої торгівлі України
Ковтун Т. Д., Матвієнко А. П.

Ковтун Т. Д., Матвієнко А. П. Актуальні тренди міжнародної торгівлі товарами та особливості зовнішньої торгівлі України. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 28–35.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-28-35

Розділ: Міжнародні економічні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.56(477)

Анотація:
Мета статті полягає в розкритті актуальних трендів міжнародної торгівлі товарами та особливостей зовнішньої торгівлі України. Проаналізовано динаміку та структуру міжнародної торгівлі товарами та висвітлено актуальні тренди її розвитку. Розкрито фактори уповільнення динаміки розвитку міжнародної торгівлі товарами та зменшення її ролі як каталізатора світової економіки. Значну увагу приділено визначенню структурних зрушень у міжнародній товарній торгівлі в географічному та продуктовому аспектах. Розглянуто зрушення у складі провідних країн – учасниць міжнародної торгівлі та зміни у групі товарів – лідерів на світовому ринку. У роботі охарактеризовано особливості динаміки зовнішньої торгівлі товарами України протягом 2006–2018 рр. Висвітлено структурні зрушення в експорті товарів з України та розкрито причини даних змін. На основі розрахунку індексу виявлених порівняльних переваг визначено товарні групи, у торгівлі якими Україна має переваги на світовому товарному ринку. У результаті проведеного дослідження зроблено висновок, що на даний час Україна має виявлені порівняльні переваги та спеціалізацію переважно на експорті товарів з низькою доданою вартістю. Переорієнтація в географічній структурі експорту з країн СНД у бік країн Євросоюзу також призводить до втрати Україною ринків збуту товарів з високою доданою вартістю та розширення обсягів поставок сировини та продукції низького ступеня переробки. Разом із цим, зниження обсягів імпорту продукції з високим ступенем переробки на фоні зменшення вітчизняного високотехнологічного виробництва підвищує вразливість економіки країни до зовнішніх шокових впливів. У цих умовах перспективи позитивних зрушень у динаміці та структурі зовнішньої торгівлі України залежать від багатьох внутрішніх та зовнішніх факторів.

Ключові слова: експорт, імпорт, зовнішня торгівля товарами, міжнародна торгівля, структурні зрушення, продуктова та товарна структура торгівлі.

Рис.: 3. Табл.: 4. Бібл.: 11.

Ковтун Тамара Дмитрівна – старший викладач, кафедра міжнародної економіки та світового господарства, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]
Матвієнко Анна Петрівна – студент, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Власюк Т. О. Стан і тенденції зовнішньоторговельної діяльності України. Стратегічні пріоритети. Серія «Економіка». 2015. № 4. С. 48–58.
Дюмулен И. И. Международная торговля в послекризисные годы (2010–2015 гг.) – новые тенденции и некоторые проблемы. Российский внешнеэкономический вестник. 2016. № 7. С. 3–12.
Кулицький С. П. Питання трансформації української зовнішньої торгівлі на сучасному етапі. Україна: події, факти, коментарі. 2015. № 23. С. 49–59.
Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Тищук Т. А. Пріоритети забезпечення зовнішньої стійкості економіки України. Стратегічні пріоритети. 2013. № 1. С. 52–60.
Balassa B. Trade Liberalisation and "Revealed" Comparative Advantage. The Manchester School of Economic and Social Studies. 1965. Vol. 33. Issue 2. P. 99–123. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9957.1965.tb00050.x
Global trade growth loses momentum as trade tensions persist / WTO Secretariat. Geneva, PRESS/837. 2 April, 2019. URL: https://www.wto.org/english/news_e/pres19_e/pr837_e.htm
Modest trade recovery to continue in 2015 and 2016 following three years of weak expansion / WTO Secretariat. Geneva, PRESS/739. 14 April, 2015. URL: https://www.wto.org/english/news_e/pres15_e/pr739_e.htm
The Observatory of Economic Complexity. URL: https://oec.world/ru/profile/country/wld/
Trade profiles. Ukraine / WTO Secretariat. URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/trade_profiles/UA_e.pdf
Unctad Stat Data Center. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру