УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Франчайзинг як форма ведення бізнесу в Україні
Житар М. О., Ленкевич О. В.

Житар М. О., Ленкевич О. В. Франчайзинг як форма ведення бізнесу в Україні. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 293–298.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-293-298

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.187.44

Анотація:
Метою статті є дослідження особливостей франчайзингу як форми ведення бізнесу в Україні. Наведено підходи наукової спільноти, франчайзингових об’єднань у різних країнах та українського законодавства до визначення франчайзингу. На основі аналізу різних підходів сформовано основні категорії визначень. Досліджено неоднозначність співвідношення визначень «франчайзингу» та «комерційної концесії», яке надається українським законодавством. На основі аналізу визначень виокремлено проблему термінологічної плутанини через відсутність відповідних галузевих нормативно-правових актів, які б наводили терміни, що призводить до незахищеності учасників франчайзингових відносин з боку українського законодавства. Визначено позитивні та негативні сторони франчайзингової моделі ведення бізнесу з боку франчайзера та франчайзі. Аналізуючи історичні етапи розвитку франчайзингу в Україні, розглянуто особливості появи перших франчайзингових точок у країні та пов’язані з цим сучасні тенденції розвитку франчайзингу. На основі проведеного аналізу зроблено висновки щодо особливостей розвитку франчайзингу в Україні, виокремлено ключові моменти розвитку цього ринку: спад кількості франчайзингових точок унаслідок кризових явищ у 2008 і 2014 рр.; якісні зміни на ринку у 2016–2017 рр. Виокремлено проблеми, що стримують розвиток франчайзингової форми ведення бізнесу в Україні та зазначено можливі шляхи їх вирішення. Зроблено акцент на необхідності розвитку відповідної інфраструктури для інформаційної підтримки розвитку франчайзингу, розробки програм підтримки державою розвитку малого бізнесу за схемою франчайзингу, спрощення отримання кредитних коштів для малого бізнесу.

Ключові слова: бізнес, франчайзинг, франчайзер, франчайзі, комерційна концесія.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 10.

Житар Максим Олегович – кандидат економічних наук, доцент, заступник директора, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, корп. В, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]
Ленкевич Олена Валентинівна – студент, Університет державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Андрощук Г. А., Денисюк В. А. Франчайзинг: определения, преимущества, перспективы. Бизнес Информ. 1997. № 9. С. 10–15.
Бедринець М. Д., Сурженко А. В. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2016. 352 с.
Варналій З. С. Основи підприємництва. Київ : Знання-Прес, 2002. 239 с.
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
Зовнішньоекономічний менеджмент : навч. посіб. / Дахно І. І., Бабіч Г. В., Барановська В. М. та ін. Київ : Центр навчальної літератури, 2012. 568 с.
Лазоренко Т., Фролова А. Розвиток франчайзингу у світі та в Україні. Соціально-економічні проблеми і держава. 2017. Вип. 2. С. 199–207. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17ltvtvu.pdf
Намака К. Ризики сторін у договорі франчайзингу та правові способи їх мінімізації. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 12. С. 119–124.
Паніна Ю. С. Правове регулювання договору франчайзингу в Європейському Союзі та Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Ужгород, 2017. 262 с.
Про франчайзинг // Консалтингова компанія Franchise Group. 2019. URL: https://franchisegroup.com.ua/about-company/franchising/
Щодо договору комерційної концесії : лист Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 11.02.2004 р. № 761. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0761563-04

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру