УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Взаємозв’язок категорій «ефективність», «розвиток» і «якість» у процесі оцінювання діяльності закладу вищої освіти
Шимановська-Діанич Л. М., Рибалко-Рак Л. А., Бойко Г. С.

Шимановська-Діанич Л. М., Рибалко-Рак Л. А., Бойко Г. С. Взаємозв’язок категорій «ефективність», «розвиток» і «якість» у процесі оцінювання діяльності закладу вищої освіти. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 308–313.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-308-313

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 16

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 378:37.07:33–047.22

Анотація:
У статті досліджено взаємозв’язок категорій «ефективність», «розвиток» і «якість» у процесі оцінювання діяльності закладу вищої освіти з метою створення передумов для вдосконалення методичних підходів до управління освітніми закладами. Процес оцінки ефективності та рівня розвитку закладу вищої освіти вимагає від суб’єктів управління ЗВО постійного моніторингу тактики та стратегії розвитку для підвищення конкурентоспроможності в умовах складного та динамічного зовнішнього середовища. Мету дослідження було реалізовано за рахунок обґрунтування існуючих підходів до змісту та економічної сутності категорій «ефективність закладу вищої освіти», «розвиток закладу вищої освіти», «якість освіти», візуалізації взаємозв’язку основних категорій такого підходу. Доведено, що сучасні підходи до оцінки ефективності та рівня розвитку ЗВО знаходять відображення в нормативно-правових актах держави, де головним критерієм ефективності освіти визначено якість, а основними інструментами реалізації цього підходу можна вважати процедури ліцензування та акредитації. Обґрунтовано висновки про відсутність універсального та досконалого методу оцінювання ефективності та рівня розвитку закладу вищої освіти, результати застосування якого комплексно та системно відображали б усі сильні сторони та можливості організації. Результати оцінки, їх аналіз та коригування служать умовою забезпечення необхідних вимог ліцензування, акредитації, а також участі ЗВО в рейтингуванні. Якість процесів, їх побудова, реалізація і моніторинг визначають ефективність діяльності ЗВО; від ефективності залежить рівень розвитку, який, своєю чергою, ґрунтується на якості досягнутої мети, що веде до якісно нового рівня розвитку закладу вищої освіти.

Ключові слова: ефективність, розвиток, якість освіти, заклад вищої освіти.

Рис.: 1. Бібл.: 15.

Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра менеджменту, Полтавський університет економіки і торгівлі (вул. Коваля, 3, Полтава, 36014, Україна)
Email: [email protected]
Рибалко-Рак Леся Андріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту, Полтавський університет економіки і торгівлі (вул. Коваля, 3, Полтава, 36014, Україна)
Email: [email protected]
Бойко Ганна Степанівна – аспірант, кафедра менеджменту, Полтавський університет економіки і торгівлі (вул. Коваля, 3, Полтава, 36014, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Булатова Р. М., Тугуз Ю. Р., Филин Н. Н. Оценка эффективности вузов на основе нечетких методов. Фундаментальные исследования. 2013. № 11 (часть 2). С. 238–243.
Вікторов В. Г. Управління якістю освіти: соціально-філософський аналіз : монографія. Дніпропетровськ : Пороги, 2005. 286 с.
Демидов С. Р. Теоретико-методологические основы и механизм обеспечения экономической безопасности высшего учебного заведения : дис. … д-ра экон. наук : 08.00.05. Москва, 2007. 297 с.
Єсіна О. Г. Критерії оцінки якості підготовки сучасних фахівців. Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі. 2012. Вип. VII. С. 84–90.
Зінченко В. О. Моніторинг якості навчального процесу у вищому навчальному закладі : монографія. Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. 360 с.
Кириллов А. Г. Повышение значений показателей эффективности системы управления вузом. Науковедение. 2014. Вып. 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/povyshenie-znacheniy-pokazateley-effektivnosti-sistemy-upravleniya-vuzom
Кісіль М. В. Оцінка якості вищої освіти. Вища освіта України. 2005. № 4. С. 82–87.
Ляшенко О. І. Якість освіти як основа функціонування й розвитку сучасних систем освіти. Педагогіка і психологія.. 2005. № 1. С. 5–12.
Матюх С. А. Формування концептуальних засад ефективності діяльності вищих навчальних закладів. Економічний часопис-ХХІ. 2013. № 5–6 (1). С. 82–85.
Мойсеєнко І. П., Гринькевич О. С. Економічна ефективність вищої освіти в Україні. Соціально-правові студії. 2018. Вип. 1. С. 80–87.
Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/ed20170101
Пушкарёв Ю. В., Латуха О. А. Оценка эффективности деятельности современного университета как инновационного вуза. Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. 2012. № 1. С. 25–31.
Салов В. Уніфікація інформаційної бази і методології оцінювання потенціалу та результативності вищих навчальних закладів. Вища школа. 2009. № 2. С. 51–64.
Ковалев А. И., Ивашкевич Т. В., Ковалев В. А., Фрик О. В. Сфера образовательных услуг: маркетинговые стратегии : монография. Hamburg, 2014. 219 с.
Brint S., Clotfelter Ch. T. U. S. Higher Education Effectiveness. The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences. 2016. Vol. 2. No. 1. P. 2–37. URL: https://muse.jhu.edu/article/612990

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру