УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Формування концептуальної моделі стратегічного аналізу підприємства на основі системно-динамічного підходу
Саух І. В.

Саух І. В. Формування концептуальної моделі стратегічного аналізу підприємства на основі системно-динамічного підходу. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 321–327.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-321-327

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.101.542:338.48

Анотація:
Метою статті є наукове обґрунтування застосування методу системної динаміки в дослідженні стратегічного аналізу підприємства та формування на цій основі концептуальної аналітичної моделі з подальшою оцінкою її складових. Доведено, що в силу об’єктивних причин сучасні моделі стратегічного менеджменту й економічного аналізу нездатні повністю задовольнити вимоги користувачів у структурованій аналітичній інформації, оскільки більшість з них є статичними, орієнтованими на розвиток внутрішніх складових елементів потенціалу підприємства. Визначено необхідність формування та апробації динамічних аналітичних моделей, що пов’язано із динамізмом зовнішнього середовища та дослідженням підприємств як відкритих систем, що вільно взаємодіють із зовнішнім середовищем. У результаті дослідження теоретичних основ стратегічного аналізу підприємства запропоновано концептуальну аналітичну модель на підставі використання системно-динамічного підходу; сформовано основні постулати концепції стратегічного аналізу; виділено та охарактеризовано функціональну (мета, завдання та принципи стратегічного аналізу), суб’єктно-об’єктну (суб’єкт та об’єкт аналізу) та забезпечувальну (методичне, організаційне, кадрове, інформаційне та методологічне забезпечення) підсистеми моделі, оцінка взаємодії яких дозволить посилити системну складову стратегічного аналізу підприємства та враховувати вплив змінних факторів зовнішнього середовища.

Ключові слова: стратегічний аналіз, концептуальна модель, системно-динамічний метод, функціональна підсистема, забезпечувальна підсистема, суб’єктно-об’єктна підсистема.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 10.

Саух Ірина Василівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра економіки, менеджменту і маркетингу, Житомирський державний університет імені І. Франка (вул. Велика Бердичівська, 40, Житомир, 10008, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Grant R. M. Towards a Knowledge-Based Theory of the Firm. Strategic Management Journal. 1996. Vol. 17 (Winter Special Issue). P. 109–122.
Sanches R. (ed.). Knowledge Management and Organizational Competence. Oxford : Oxford University Press, 2001. 153 p.
Barney J. B. Gaining and Sustaining Competitive Advantage. 4th ed. Pearson Prentice Hall, 2010. 520 p.
Prahalad C. К., Hamel G. The Core Competence of the Corporation. London : Macat, 2017. 98 p.
Лазаришина І. Д. Економічний аналіз: історія та тенденції розвитку : монографія. Рівне, 2002. 182 с.
Ковалев В. В. Финансовый анализ: управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М. : Финансы и статистика, 1996. 432 с.
Бек Н. Н., Сарычев А. Е. Динамический стратегический анализ: ориентация на устойчивость конкурентного преимущества компании в условиях динамизма и глобализации рынков // В кн.: Модернизация экономики и глобализация : в 3 кн. Кн. 3. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2009. С. 97–106.
Привалов В. В. Системно-динамическое моделирование принятия управленческих решений в условиях неопределенности // Научная сессия 2000 : сборник научных трудов. Т. 6. М. : МГИФИ-ТУ, 2000. С. 129–130.
Зуб А. Т. Стратегический менеджмент: теория и практика. М. : Аспект Пресс, 2002. 415 с.
Кравченко О. В. Значення й місце стратегічного аналізу в управлінні підприємством. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2003. Т. 8. С. 177–181.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру