УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Консолідація інформаційних ресурсів як системна основа стратегічного управління інноваційністю підприємств
Колещук О. Я.

Колещук О. Я. Консолідація інформаційних ресурсів як системна основа стратегічного управління інноваційністю підприємств. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 328–333.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-328-333

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.014.1.011.56

Анотація:
Мета статті – формування процесу консолідації інформаційних ресурсів як системної основи стратегічного управління інноваційністю підприємств. Визначено, що в сучасних турбулентних умовах господарювання консолідація інформаційних ресурсів у забезпеченні ефективної діяльності підприємств і підвищення рівня їх розвитку є актуальною. Визначено, що важливим фактором, який приводять до формування цінніснно-смислової парадигми діяльності підприємств, виступає консолідація інформаційних ресурсів. Сформовано елементний склад сутності поняття «інформація». Розкрито, що інформаційні ресурси передаються усним, письмовим або іншим чином; виокремлено види передачі інформації. Виявлено, що кожне підприємство у своїй діяльності використовує великий масив інформаційних ресурсів; наведено їх класифікацію. Визначено, що консолідація інформаційних ресурсів характерна тим, що на певному етапі вирішення будь-якого завдання проявляється сукупність нових відомостей, які можна порівняти із системою власних уявлень, понять, установок і оцінок. У подальшій діяльності ця оновлена інформація буде осмислена, структурована й оформлена та стане системною основою стратегічного управління інноваційністю підприємств.

Ключові слова: інформаційні ресурси, інформація, консолідація, діяльність підприємств, стратегічне управління інноваційністю підприємств.

Рис.: 4. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Колещук Орест Ярославович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бабінська С. Я. Концепція інформаційного забезпечення інноваційного проекту та етапи її реалізації. Бізнес Інформ. 2017. № 1. С. 61–66.
Денисенко М. П. Інформаційне забезпечення ефективного управління підприємством. Економіка та держава. 2010. № 7. С. 19–25.
Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
Сучасні інформаційні системи і технології : конспект лекцій/ Іванов В. Г., Іванов С. М., Карасюк В. В. та ін. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. 347 с.
Козак В. Г. Удосконалення системи інформаційного забезпечення. Економіка АПК. 2010. № 1. С. 66–70.
Мельник П. І. Інформаційне забезпечення фінансів підприємства. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. № 1. С. 132–143.
Осталецький В. Б. Теоретичні підходи до класифікації інформаційних систем управління підприємством. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2015. № 12. С. 294–299.
Прохорова В. В. Особливості процесу формування та реалізації управління економічним розвитком підприємств // Актуальні проблеми соціально-орієнтованої економіки : кол. моногр. за ред. Прохорової В. В. Харків : Видавництво «Смугаста типографія», 2017. С. 228–238.
Пуцентейло П. Р. Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності в управлінні підприємством. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2015. № 11. С. 224–232.
Чупріна М. О., Гогот М. М. Використання інформаційних систем в управлінні персоналом. Актуальні проблеми економіки та управління. 2017. № 11. С. 236–238.
Chobitok V., Obydiennova T., Fandieieva A., Cherniaieva A. Formation of economic information resources as a basis for raising the level of development of enterprises // SHS Web of Conferences. 2019. Vol. 67: Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 2019). URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_06010/shsconf_NTI-UkrSURT2019_06010.html
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру