УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Методичний підхід до визначення ефективної моделі лідерства в умовах сформованого типу організаційної культури
Гавкалова Н. Л., Лоба К. О.

Гавкалова Н. Л., Лоба К. О. Методичний підхід до визначення ефективної моделі лідерства в умовах сформованого типу організаційної культури. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 334–339.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-334-339

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 005.34:005.32

Анотація:
Метою статті є обґрунтування методичного підходу щодо визначення ефективної моделі лідерства в умовах сформованого типу організаційної культури на підприємстві. Запропонований підхід передбачає певну послідовність: виявлення існуючих моделей лідерства та зіставлення з типами організаційної культури; визначення сформованого типу організаційної культури на підприємстві; побудова профілю керівника; вибір та обґрунтування ефективної моделі лідерства на підприємстві в умовах сформованого типу організаційної культури. Визначено сутність лідерства, проаналізовано моделі лідерства та типи організаційної культури, виявлено особливості їх застосування на підприємстві. У роботі запропоновано здійснювати інтерв’ювання та анкетування задля визначення складових ефективності керівника з використанням Google Docs. Обґрунтовано важливість застосування методу нечітких множин задля вибору ефективної моделі лідерства (традиційної, бюрократичної, харизматичної).

Ключові слова: лідерство, ефективний лідер, модель лідерства, профіль керівника, тип організаційної культури.

Рис.: 1. Бібл.: 14.

Гавкалова Наталія Леонідівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Лоба Каріна Олександрівна – аспірант, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Адизес И. К. Развитие лидеров. Как понять свой стиль управления и эффективно общаться с носителями иных стилей. М. : Альпина Паблишер, 2016. 260 с.
Бєлікова Ю. В. Становлення та переваги емоційного лідерства. Український соціум. 2012. № 2. С. 7–16.
Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент. М. : Инфра-М, Магистр, 2010. 576 с.
Гоулман Д. Эмоциональный интеллект в бизнесе. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. 512 с.
Дафт Р. Менеджмент. 8-е изд. СПб. : Питер, 2011. 800 с.
Захарчин Г. М., Любомудрова Н. П., Винничук Р. О. Корпоративна культура. Львів : НУ «Львівська політехніка», 2011. 317 с.
Карузо Д. Р., Саловей П. Емоційний інтелект керівника: як розвивати й використовувати чотири базові навички емоційного лідерства / пер. з англ. Д. Ярового. Київ : Самміт-Книга, 2016. 296 с.
Кибанов А. Я. Управление персоналом организации. 6-e изд., перераб. и доп. М. : НИЦ; ИНФРА-М, 2014. 365 с.
Кови С. Р. Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности. М. : Альпина Паблишер, 2014. 374 с.
Маллинз Л. Менеджмент и организационное поведение / пер. с англ. Минск : Новое знание, 2003. 1039 с.
Де Врис М. К. Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта / пер. с англ. М. Шалуновой. М. : Альпина Паблишер, 2017. 277 с.
Современные проблемы моделирования социально-экономических систем : монография / под ред. Пономаренко В. С., Клебановой Т. С., Кизима Н. А. Х. : ИД «ИНЖЭК», 2009. 440 с.
Спивак В. А. Организационное поведение и управление персоналом. СПб. : Питер, 2000. 416 с.
Шейн Э. Организационная культура и лідерство. 4-е изд. / пер. с англ. под ред. В. А. Спивака. СПб. : Питер, 2013. 352 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру