УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Методичний підхід до оцінювання рівня компетентності персоналу для проведення стратегічних змін
Власенко Т. А.

Власенко Т. А. Методичний підхід до оцінювання рівня компетентності персоналу для проведення стратегічних змін. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 339–344.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-339-344

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 331.108:005.7

Анотація:
У статті визначено, що успішна реалізація стратегічних змін багато в чому залежить від своєчасного прийняття адекватних управлінських рішень та правильного їх виконання, а значить, – від компетентності керівників та учасників стратегічних змін. У зв’язку з цим запропоновано методичний підхід до оцінювання рівня компетентності персоналу для проведення стратегічних змін та обґрунтовано важливість використання кваліметричного методу для цієї оцінки. Реалізація запропонованого підходу відбувається в поетапній послідовності: вибір та обґрунтування методу оцінки компетентності персоналу; обґрунтування параметрів моделі оцінки рівня компетентності персоналу для проведення стратегічних змін на підприємстві; визначення рівня компетентності персоналу для проведення стратегічних змін; інтерпретація отриманих даних щодо здатності персоналу реалізувати стратегічні зміни. Використання даного підходу сприятиме не тільки виявленню здатності персоналу реалізувати стратегічні зміни шляхом визначення рівня його компетентності, але й формулюванню заходів рекомендаційного характеру щодо забезпечення готовності персоналу до стратегічних змін та нівелювання можливого опору щодо організаційних перетворень.

Ключові слова: компетентність персоналу, стратегічні зміни, оцінювання рівня компетентності, готовність персоналу, кваліметричний підхід.

Рис.: 1. Бібл.: 16.

Власенко Тетяна Анатоліївна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка (вул. Алчевських, 44, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Гринь Є. Л. Ефективне управління організаційними змінами в менеджменті підприємств: стратегії, механізми, інструментарій : монографія. Харків : Вид-во «Смугаста типографія», 2018. 350 с.
Гусєва О. Ю. Управління стратегічними змінами: теорія та методологія : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Донецьк, 2014. 41 с.
Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 42 с.
Карамушка Л. М., Москальов М. В. Психологія підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації : монографія. Київ ; Львів : Сполом, 2011. 216 с.
Кибанов А. Я., Митрофанова Е. А., Эсаулова И. А. Экономика управления персоналом. М., 2013. 427 с.
Корнелиус Н. НR-менеджмент: поиск, подбор, тренинг, адаптация, мотивация, дисциплина, этика / пер. с англ. А. В. Теплых. Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. 520 с.
Коэн Д. С. Суть перемен: путеводитель. Инструменты и тактика руководства преобразованиями в компании / пер. с англ. М. : Олимп-Бизнес, 2007. 320 с.
Макаров В. Контуры экономики знаний. Экономист. 2003. № 3. С. 3–15.
Молчанов С. Г. Профессиональная компетентность и система повышения квалификации педагогических и управленческих работников. Вестник Челябинского университета: научный журнал. Серия 5: Педагогика. Психология. 2011. № 1. С. 84–99.
Романов В. Н. Квалиметрия. Владимир : Изд-во ВлГУ, 2017. 135 с.
Спенсер-мл. Л. М., Спенсер С. М. Компетенции на работе / пер. с англ. М. : HIPPO, 2005. 384 с.
Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированной парадигмы образования. Народное образование. 2003. № 2. С. 58–64.
Boyatzis R. E. The competent manager: a model for effective performance. New York : Wiley. Edition/Format Book : National government publication, 1982. 310 р.
Furnham A. Personality and intelligence at work: exploring and explaining individual differences at work. New York : Taylor & Francis e-Library, 2008. 416 р.
Robertson C. NVQs: the impact of competence approaches. Management Development Review. 1995. Vol. 8. Issue 6. P. 23–27.
Woodruffe C. Development and assessment centre. Identifying and assessing competence. 3rd ed. London : The Sort Run Press. Exeter, 2003. 296 р.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру