УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Методика оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства
Пивавар І. В., Пономаренко О. О., Лісна І. Ф.

Пивавар І. В., Пономаренко О. О., Лісна І. Ф. Методика оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 345–354.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-345-354

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 367.546

Анотація:
У статті проаналізовано методику оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства. Економічний ефект від маркетингової діяльності являє собою кінцевий економічний результат впровадження відповідних заходів маркетингового характеру (ефект, віддача, результативність, дієвість та інші), запланований і очікуваний для окремого суб’єкта ринкових відносин. Економічна ефективність – це похідна від досягнення позитивного результату від реалізації маркетингових рішень при оптимальних витратах матеріальних і фінансових коштів з урахуванням виконання планових завдань з товарообігу та прибутку. Таким чином, необхідною й обов’язковою умовою планування, реалізації та оцінки ефективності маркетингової діяльності (при застосуванні будь-якого з описаних методичних підходів) стає формування на підприємстві системи маркетингової інформації, функціонування якої має забезпечувати різноманітні оперативні потреби економічного, виробничо-технічного та іншого обґрунтування маркетингових рішень і розробки маркетингових заходів. У статті описано два види складання економіко-математичних моделей. По-перше, необхідними при цьому є обізнаність не тільки в суто економічних питаннях і володіння статистичними методами обробки інформації, але й наявність глибоких спеціальних знань складного математичного інструментарію. По-друге, для виявлення закономірностей динаміки змін досліджуваних факторів протягом визначеного періоду, а також характеру впливу цих змін на результативні оцінки, необхідною є побудова динамічних рядів, перешкодою для чого часто є обмеженість необхідної інформації, що виражається у відсутності великих динамічних рядів. І, по-третє, на створення такої моделі буде потрібен певний час, а ситуація на ринку змінюється досить швидко, тобто може трапитися так, що зміняться фактори, які впливають на результуючу ознаку, а звідси – характер зв’язку між функцією й аргументом, якщо модель статична. На практиці, створюючи модель, дослідники зазвичай обирають кількість факторів і ступінь складності моделі, виходячи з конкретних вимог, що висуваються до моделі (пріоритетів і критеріїв оцінки).

Ключові слова: маркетинг, маркетингове дослідження, маркетингове планування, система маркетингової інформації, ефективність маркетингової діяльності.

Рис.: 2. Табл.: 1. Формул: 2. Бібл.: 10.

Пивавар Ірина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної теорії та економічної політики, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Пономаренко Олександр Олександрович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної теорії та економічної політики, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Лісна Ірина Федорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної теорії та економічної політики, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Котлер Ф., Келлер К. Маркетинг менеджмент. 15-е изд. СПб.: Питер, 2018. 848 с.
Баззел Р. Д., Кокс Д. Ф., Браун Р. В. Информация и риск в маркетинге. М. : Финстатпром, 1993. 392 с.
Окландер М. А., Литовченко І. Л., Ботушан М. В. Маркетингові комунікації промислових підприємств в умовах інформаційної економіки : монографія. Київ : Знання, 2011. 210 с.
Моисеева Н. К. Маркетинг и турбизнес : учебник. М. : Финансы и статистика, 2009. 496 с.
Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг / пер. с англ. М. : Сирин, 2002. 308 с.
Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг : навч. посіб. Київ : Вища шк., 1994. 256 с.
Lisna I. F., Pivavar I. V., Ponomarenko O. O. Marketing Research and Marketing Planning at Macro and Micro Levels. Бізнес Інформ. 2018. № 11. C. 333–339.
Новікова Л. В., Чернишова Л. О. Маркетингові комунікації як складова маркетингової політики підприємства на міжнародному ринку. Бізнес Інформ. 2018. № 11. C. 340–345.
Дробязко С. І. Маркетингові технології взаємодії зі споживачами як чинник забезпечення економічної безпеки підприємств. Бізнес Інформ. 2019. № 2. C. 302–307.
Орлов П. А. Важнейшие факторы масштабного повышения социальной ответственности субъектов хозяйствования и их маркетинга для эффективного социально-экономического развития стран. Економіка розвитку. 2017. № 3. С. 20–34.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру