УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Розвиток маркетингового інструментарію дослідження інтересів ключових стейкхолдерів на ринку продуктів вищої освіти
Жегус О. В., Савицька Н. Л.

Жегус О. В., Савицька Н. Л. Розвиток маркетингового інструментарію дослідження інтересів ключових стейкхолдерів на ринку продуктів вищої освіти. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 354–361.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-354-361

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.8:378

Анотація:
Упровадження маркетингової концепції в управління закладами вищої освіти потребує розвитку сучасного інструментарію дослідження суб’єктів ринку продуктів вищої освіти. З цією метою розроблено науково-методичний підхід до виявлення міри розриву сприйняття компетентностей фахівців з вищою освітою з позиції ключових стейкхолдерів, який ґрунтується на визначені: 1) інтегральних оцінок важливості та задоволеності компетентностями (для випускників та роботодавців), важливості та можливостей набуття компетентностей (для студентів і викладачів); 2) міри розриву сприйняття компетентностей; 3) ідентифікації міри розриву сприйняття компетентностей і визначенні типу управлінського рішення. За результатами проведених досліджень встановлено суттєві розбіжності в сприйнятті ключовими стейкхолдерами жорстких (професійних) компетентностей: теоретичних знань за фахом і практичних професійних навичок; помірну міру розриву сприйняття щодо володіння спорідненою професією та здатності вирішувати професійні проблеми. Зроблено висновок щодо невідповідності підготовки фахівців у закладах вищої освіти сучасним вимогам ринку праці та трансформаціям, що відбуваються. На основі одержаних результатів розроблено практичні рекомендації щодо формування унікальної пропозиції освітніх продуктів за складовими «продукт», «процес», «персонал».

Ключові слова: заклад вищої освіти, маркетинг послуг вищої освіти, комплекс маркетингу, ключові стейкхолдери у сфері вищої освіти.

Рис.: 3. Формул: 3. Бібл.: 12.

Жегус Олена Валентинівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра маркетингу і комерційної діяльності, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: [email protected]
Савицька Наталія Леонідівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра маркетингу і комерційної діяльності, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Баришевська І. В., Корабахіна А. Ю. Особливості впливу стейкхолдерів на розвиток освітнього простору вищого навчального закладу. URL: http://dspace.mnau.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1910/1/stattia_Barishevskaya_Korabahina_2016.pdf.
Вищі навчальні заклади. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html
Карапетян А. О. Вдосконалення механізмів управління системою вищої освіти України в умовах Болонського процесу : дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Харків, 2015. 240 с.
Костючков С. К. Особистість, суспільство і держава як замовники та споживачі освітніх послуг. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія «Філософські науки». 2015. Вип. 3. С. 16–21.
Панчишин С. М., Гринькевич О. С. Поняттєвий апарат інституційного аналізу конкурентоспроможності системи вищої освіти. Економіка розвитку. 2017. № 1. С. 50–58.
Тимошенков І. В., Нащекіна О. М. Суб’єкти, агенти, актори і стейкхолдери в економічних дослідженнях освіти. Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». 2012. Т. 18. Кн. 1. С. 167–176.
Федорченко Ю. Реформа вищої освіти: компроміс стейкхолдерів // Критика: міжнародний огляд книжок та ідей. URL: https://krytyka.com/ua/community/blogs/reforma–vyshchoyi–osvity–kompromis–steykkholderiv
Цимбаленко Н. В., Тарасенко О. С. Формування моделі управління конкурентним потенціалом ВНЗ на основі теорії зацікавлених сторін. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Спецвипуск «Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти». 2016. С. 307–313.
Чепак В. В. Університет як стейкхолдер-компанія: потреба чи необхідність? // Взаимодействие образовательных учреждений со стейкхолдерами: веление времени : материалы ХV междунар. науч.-практ. конф. (г. Харьков, 16 февраля 2017 г.). Харьков : Изд-во НУА, 2017. URL: http://www.nua.kharkov.ua/images/stories/Nauka/nauchnie_meropriyatiya/2/ chepak.pdf
Mainardes E. W., Alves H., Raposo M. An Exploratory Research on the Stakeholders of University. Journal of Management and Strategy. 2010. Vol. 1. No. (1). P. 76–88. DOI: http://dx.doi.org/10.5430/jms.v1n1p76
Pereira M. A. C., Da Silva M. T. A Key Question for Higher Education: Who are the customers? In: Proceedings of the 31st Annual Conference of the Production and Operations Management Society. POM-2003, April, 4-7, 2003. Atlanta, GE. URL: https://www.pomsmeetings.org/ConfProceedings/001/Papers/SOM–19.3.pdf.
Maric I. Stakeholder analisys of higher education institutions. Interdisciplinary Description of Complex Systems. 2013. Vol. 11. Issue 2. P. 217–226.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру