УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Дослідження циклічних коливань еміграції з України
Пурій Г. В., Слюсаренко К. В., Кулішов В. В.

Пурій Г. В., Слюсаренко К. В., Кулішов В. В. Дослідження циклічних коливань еміграції з України. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 36–42.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-36-42

Розділ: Міжнародні економічні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 14

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 314.74

Анотація:
Метою статті є дослідження циклічних коливань і тенденцій еміграції з України. Встановлено пріоритетні країни еміграції українців на сучасному етапі; проаналізовано коливання динаміки нетто-міграції українців та чисельності населення; досліджено динаміку чисельності трудових ресурсів; оцінено перспективні тенденції динаміки еміграції з України; ідентифіковано хвилі еміграції українців, представлено їх кількісні та якісні характеристики; окреслено основні принципи та пріоритети політики зайнятості населення країни. Україна помітно поступається більшості європейських країн за рівнем та якістю життя населення, і саме це спонукає до переїзду частину активних і амбітних осіб, які вбачають у міграції надійний спосіб поліпшення свого рівня життя. Українські мігранти здебільшого не конкурують у країнах призначення з місцевим населенням за престижні вакансії на ринку праці, а займають менш привабливі робочі місця. Деструктивним наслідком масової еміграції та погіршення політичної та економічної ситуації в країні стало стрімке скорочення чисельності населення України. За наявних тенденцій міграції наступна хвиля еміграції спричинить виїзд з України працездатної молоді, що становить загрозу депопуляції та економічної кризи. Нерівномірність структури населення із переважаючою кількістю соціально незахищених верств населення унеможливлює економічний розвиток країни. Обґрунтовано, що існує потреба у проактивній, гнучкій та сек’юритизованій політиці зайнятості населення в Україні. В умовах розвитку інформаційного суспільства та цифрової економіки Україна повинна підтримувати впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на ринку праці, просувати нові типи соціальних і трудових відносин, а також нові підходи до сучасного управління трудовими ресурсами.

Ключові слова: глобалізація, ринок праці, міграційні процеси, міжнародна трудова міграція, еміграція, циклічні коливання, хвилі еміграції.

Рис.: 5. Табл.: 1. Бібл.: 15.

Пурій Ганна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра міжнародної економіки, Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана (вул. Медична, 16, Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50051, Україна)
Email: [email protected]
Слюсаренко Катерина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра міжнародної економіки, Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана (вул. Медична, 16, Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50051, Україна)
Email: [email protected]
Кулішов Володимир Васильович – доктор педагогічних наук, професор, професор, кафедра міжнародної економіки, Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана (вул. Медична, 16, Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50051, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Иноземцев В. Л. Иммиграция в современном мире: новая проблема нового столетия. Социологические исследования. 2003. № 4. С. 64–72.
Massey D. S. Patterns and Processes of International Migration in the 21st Century. USA : University of Pennsylvania, 2003. 42 p.
Юрченко С. О., Юрченко О. Є. Міжнародна міграція населення на сучасному етапі: тенденції та проблеми. Бізнес Інформ. 2017. № 9. С. 14–19.
World Migration Report 2018. / United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2018. URL: https://www.iom.int/wmr/
Migration moods of Ukrainians, 2017. Europe without barriers. URL: https://english.europewb.org.ua/migration-moods-of-ukrainians-survey/
Net migration. United Nations Population Division. World Population Prospects: 2017 Revision / Official web-site of The World Bank Group. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.NETM?end=2017&locations=UA&start=1962&view=chart
Демографічна та соціальна статистика: Населення та міграція. 2017 р. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
Dolegowski T., Hushko S., Kulishov V. Problems of Instability of the World Economy Under Globalization. In: Society. Integration : Educatoin Proceedings of the International Scientific Conference (May 26–27th, 2017). Rezehne: Rezehne Academy of Technologies. 2017. Vol. IV. P. 213–222.
Slyusarenko K., Maksymova I., Beskrovna A. International economic relations of Ukraine and the EU. Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Czestochowa. 2018. T. 30. Nr. 5. S. 76–82.
Українське суспільство: міграційний вимір : національна доповідь / Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. Київ, 2018. 396 с.
Population, total. United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision / Official web-site of The World Bank Group. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=UA
Labor force, total. Derived using data from International Labour Organization, ILOSTAT database and World Bank population estimates. Labor data retrieved in April 2019 / Official web-site of The World Bank Group. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN?locations=UA
Населення / Державна служба зайнятості. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
ILO, 2017 / Official web-site of International Labour Organization. URL: http://www.ilo.org
Puriy H., Bahashova N., Kotane I. Information security of human resource mobility under integration conditions. Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Czestochowa. 2018. T. 26. Nr. 1. S. 34–42.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру