УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Міжнародна туристична діяльність: сучасні реалії та тенденції
Рахман М. С., Нагорна Ю. В.

Рахман М. С., Нагорна Ю. В. Міжнародна туристична діяльність: сучасні реалії та тенденції. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 43–50.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-43-50

Розділ: Міжнародні економічні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.9

Анотація:
Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню сутності міжнародного туризму та його значення, аналізу основних показників економічного розвитку туристичної галузі світу та України, дослідженню сучасних тенденцій та розробці проекту рекомендацій щодо подальшого його розвитку. Узагальнено теоретичні положення про сутність терміна «туризм», особливості визначення та функції туризму; виявлено вплив розвитку галузі на економіку окремої країни та світу; розглянуто напрями застосування менеджменту в туристичній індустрії та структуру туристичного продукту. Проведено аналіз показників міжнародного туризму: розмір внесків у ВВП; обсяг прямих інвестицій; частка в загальному світовому експорті та експорті послуг; вплив на зайнятість населення та динаміка туристичних потоків взагалі та по регіонах світу. Розглянуто структуру надходжень від експорту в регіональному розрізі, рейтинги країн – лідерів за обсягом іноземних відвідувачів та обсягом надходжень від туристичного експорту в динаміці. Наведено порівняння видової структури прибуття міжнародних туристів за метою подорожі. Виконано аналіз основних показників зовнішньої торгівлі туристичними послугами України: кількість суб’єктів туристичної діяльності в розрізі власності та територіального розміщення; динаміка в’їзного та виїзного туристичного потоку; переваги іноземних туристів за метою візиту до України. Проаналізовано статистичні показники обсягів зовнішньої торгівлі України за статтею «подорожі». Розроблено та запропоновано проект рекомендацій щодо вдосконалення міжнародних туристичних послуг. Підбиті підсумки та виявлено сучасні тенденції в розвитку світового туризму.

Ключові слова: міжнародний туризм, туристична індустрія, подорож, туристичний потік, відвідувач, експорт, рекомендації.

Рис.: 9. Табл.: 2. Бібл.: 13.

Рахман Махбубур Сидикович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра маркетингу, менеджменту та підприємництва, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]
Нагорна Юлія Віталіївна – магістрант, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)

Список використаних у статті джерел

World Travel & Tourism Council URL: http://www.wttc.org/research/economic-impact-research/country-reports/
Ключник А. В. Теоретичний аналіз поглядів на визначення міжнародного туризму. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 3. С. 39–44. URL : http://global-national.in.ua/archive/3-2015/09.pdf
В’їзний туризм : навч. посіб. / П. Ф. Коваль, Н. О. Алєшугіна, Г. П. Андрєєва та ін. Ніжин : Видавництво Лук’яненко В. В., 2010. 304 с.
Мальська М. П., Антонюк Н. В. Міжнародний туризм і сфера послуг : підруч. Київ : Знання, 2008. 661 с.
Кіптенко В. К. Менеджмент туризму: підруч. Київ : Знання, 2010. 502 с.
Лук’янов В. О., Мунін Г. Б. Маркетинг туристичного бізнесу : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : Кондор, 2012. 336 с.
Заячковська Г. А. Ринок міжнародних туристичних послуг: конструювання категорії та класифікація Інноваційна економіка. 2015. Вип. 1. С. 153–157.
UNWTO Tourism Highlights, 2019 Edition. URL: http://mkt.unwto.org/en/publication/unwto-tourism-highlights
UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, September 2019. URL: https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometereng.2019.17.1.3
World Trade Organization. URL: www.wto.org
Туризм / Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/tur.htm
Рахман М. С. Залучення туристичного потенціалу України до «розвантаження» світових потоків проблеми економіки. Проблеми економіки. 2018. № 3. С. 19–28.
Зовнішня торгівля послугами / Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/zed.htm

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру