УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Диверсифікація структури експортної діяльності в умовах економічної кризи та втрати зовнішніх ринків збуту
Гаврильченко О. В.

Гаврильченко О. В. Диверсифікація структури експортної діяльності в умовах економічної кризи та втрати зовнішніх ринків збуту. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 51–56.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-51-56

Розділ: Міжнародні економічні відносини

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.564

Анотація:
Метою статті є аналіз теоретичних і методологічних підходів до диверсифікації українського експорту в умовах економічної кризи та втрати зовнішніх ринків збуту. Розглянуто сутність та причини диверсифікації експорту, досліджено структуру та тенденції розвитку вітчизняного експорту. Проведений аналіз структури та динаміки українського експорту засвідчив необхідність диверсифікації продукції України, яка має на меті поступове перетворення на державу з інноваційною наукомісткою економікою. Це дозволить відновити економічне зростання та досягти певного рівня конкурентоспроможності. За результатами аналізу відмічена більша диверсифікованість українського експорту через поступове зменшення орієнтованості України на ринки країн СНД і, зокрема, на російський ринок. Україна наразі недостатньо використовує торговельні можливості з такими країнами, як Сполучені Штати Америки, Німеччина, Велика Британія, Франція, Японія та Канада. Загалом, держава недовикористовує торговельний потенціал із 75 країнами світу і недоотримує, таким чином, близько 6 млрд дол. США. Обґрунтовано, що в умовах економічної кризи та втрати зовнішніх ринків збуту доцільно використовувати можливості інноваційного та інерційного напрямів диверсифікації. Запропоновано методику оцінювання експортної диверсифікації на рівні регіону та підприємства, яка повинна стати основою при визначення методів диверсифікації та виявлення заходів, спрямованих на оптимізацію товарної структури експорту. Розуміння основних етапів здійснення експортної диверсифікації підприємства є важливою умовою її подальшої реалізації.

Ключові слова: диверсифікація, експорт, експортна диверсифікація, структура експорту, оцінювання експортної диверсифікації, експортний потенціал.

Рис.: 5. Табл.: 1. Бібл.: 13.

Гаврильченко Олена Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі України на 2017–2021 роки. URL: http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e6ab10fa-0ad9-4fe4-b8be-32f570693b64&title=EksportnaStrategiiaUkraini-DorozhniaKartaStrategichnogoRozvitkuTorgivli2017-2021
Портер М. Конкуренция / пер. с англ. М. : ИД «Вильямс», 2005. 608 с.
Дереза В. М. Диверсифікація виробництва і капіталу на підприємстві : монографія. Дніпропетровськ : НГУ, 2010. 124 с.
Ромашко О. М. Нові підходи до трактування диверсифікації діяльності підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 11. С. 34–41.
Кузьмін О., Дрималовська Х. Сутність та значення диверсифікації на промислових підприємствах. Економічний аналіз. 2013. Т. 12. Ч. 3. С. 222–225.
Ковальов А. В. Стратегія диверсифікації промислового підприємства : монографія. Маріуполь, 2012. 212 с.
Ukraine. Special Focus Note: Fiscal pressures and reform options. April 10, 2018. URL: http://pubdocs.worldbank.org/en/722711523347842655/Ukraine-Special-Focus-Note-April-2018-ENG.pdf
Платіжний баланс у серпні 2018 року. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=78594650&cat_id=55838
Про стан платіжного балансу у II кварталі 2019 року. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=25173322
Горянська Т. В. Конкурентні позиції експортоорієнтованих секторів економіки України. Економіка промисловості. 2012. № 1–2. С. 138–141.
Богуславський Є. І., Петрук О. В. Оцінка економічної доцільності диверсифікації на підприємстві. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2010. № 2. С. 143–147.
Боломчук Б. В., Драгун Н. П. Влияние диверсификации на эффективность деятельности предприятия. Вiсник Нацiонального транспортного університету. 2009. Вип. 19. Ч. 1. С. 298–305.
Шнирков О. І., Резнікова Н. В. Проблема трансформації товарної експортної спеціалізації України в умовах пошуку нових ринків збуту. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2015. Вип. 124. Ч. 2. С. 121–129.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру