УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Реалізація національної етнокультурної компоненти сільського туризму в умовах глобалізаційних викликів
Печенюк А. П.

Печенюк А. П. Реалізація національної етнокультурної компоненти сільського туризму в умовах глобалізаційних викликів. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 57–62.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-57-62

Розділ: Глобалізаційні процеси в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.48 (008)

Анотація:
Метою статті є формування ефективної маркетингової моделі реалізації етнокультурної компоненти в сільському туризмі в умовах глобалізаційних викликів. У дослідженні використано метод порівняння – для визначення рівня ідентичності громадянського суспільства та якості освіти; метод системного підходу – при розгляді етнокультурної компоненти як системи, що складається з певної кількості взаємозв’язаних між собою елементів, які, взаємодіючи, формують туристичну свідомість; метод наукової абстракції – при виділенні в досліджуваних явищах типових зв’язків, що дозволило сформувати в узагальненому вигляді напрямки та критерії розвитку туристичної діяльності. Визначено загальні тенденції світового розвитку. Встановлено особливості національно-культурної ідентифікації в умовах глобалізаційних викликів. Досліджено підходи до формування етнокультурної складової народу та її окремих компонентів. Виявлено рівень національної ідентичності громадян з позицій їх відкритості до туристичної діяльності. Встановлено, що українське суспільство загалом не має чітко визначених національних орієнтирів. Обгрунтовано потребу формування туристичної свідомості громадян і реалізації національної етнокультурної компоненти в сільському туризмі. Запропоновано складові етнокультурної компоненти та базис для їх формування. Розроблено модель взаємодії суб’єктів сільського туризму з урахуванням означеного базису, що сприятиме формуванню концепції розвитку сільського туризму, основу якої складатимуть когнітивні етнокультурні потреби споживачів. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка методичних та оціночних параметрів визначення ефективності запропонованих заходів.

Ключові слова: глобалізація, національна ідентичність, етнокультурна компонента, сільський туризм, туристичний продукт.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 10.

Печенюк Алла Петрівна – кандидат економічних наук, докторант, кафедра економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Подільський державний аграрно-технічний університет (вул. Шевченка, 13, Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Козловець М. А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 558 с.
Березюк О. С. Формування етнокультурної компетентності особистості в системі професійного навчання. Проблеми освіти. 2015. Вип. 85. С. 37–41.
Основні засади та шляхи формування спільної ідентичності громадян України // Інформаційно-аналітичні матеріали до Круглого столу (12 квітня 2017 р.). Центр Разумкова. URL: http://razumkov.org.ua/images/Material_Conference/2017_04_12_ident/2017-Identi-3.pdf
Кузьо Т. Война Путина против Украины. Революция, национализм и криминалитет / Пер. Д. Литошенко. Київ : Дух і літера, 2018. 600 с.
Іванишин В. В., Печенюк А. В., Печенюк А. П. Формування підприємницької свідомості українського селянина. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 19. С. 9–15. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/2.pdf
Смирнов І.Г. Психологія туризму та психологія комерції. Географія та туризм. 2012. Вип. 19. С. 3–11.
Тодоров В. І. Теоретичні підходи до типізації етногеографічних систем. Вісник Одеського національного університету. Серія «Географічні та геологічні науки». 2017. Т. 22. Вип. 2. С. 131–143.
Капаев М. А. Характеристика и оценка факторов формирования историко-культурного сознания современной российской учащейся молодежи // Сборник научных статей по материалам Всероссийской очно-заочной научно-методической конференции «Этнокультурное образование в современном мире». М. : Изд-во «Перо», 2017. С. 294–299.
Рубанець О. М. Когнітивна активність особистості. Мультиверсум. Філософський альманах. 2015. Випуск 9–10. C. 99–107.
Кохлан Ш. Світовий рейтинг освіти: Україна стала 38-ю. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/science/2015/05/150513_vj_education_rankings_it

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру