УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Компаративний аналіз економічного розвитку України та країн – членів Європейського Союзу
Тимошенко О. В.

Тимошенко О. В. Компаративний аналіз економічного розвитку України та країн – членів Європейського Союзу. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 63–70.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-63-70

Розділ: Механізми регулювання економіки

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.341; 339

Анотація:
Стаття присвячена актуальним питанням формування основних пріоритетів соціально-економічного розвитку України із урахуванням досвіду розвинутих європейських країн як стратегічного орієнтиру виходу з кризи. Автором проведено компаративний аналіз соціально-економічного та політичного становлення України за період 1991–2019 рр., виділено основні фази економічного розвитку держави за окреслений період. Зроблено висновок, що на етапі утворення державності Україна обрала одну з найбільш невдалих моделей трансформації серед усіх постсоціалістичних країн. Проведено порівняльний аналіз основних індикативних показників ефективності проведення макроекономічної, соціально-демографічної, зовнішньоекономічної політики України та країн Європейського Союзу. Відмічено, що однією з конкурентних переваг української економіки є достатньо висока частка сільськогосподарських угідь, що дає можливість Україні стати одним зі світових лідерів на цьому ринку. Обґрунтовано основні пріоритети реформування економічної системи України з урахуванням досвіду європейських країн, а саме: запровадити високоефективну політику рееміграції; сприяти створенню регіональних центрів розвитку науки й освіти; розробити заходи щодо збільшення частки високотехнологічного експорту; зменшити ступень відкритості економіки на основі політики імпортозаміщення; відновити національне виробництво, індустріалізацію економіки. Окреслено основні напрями розширення співпраці між Україною, Європейським Союзом, європейськими фінансовими інституціями з метою взаємовигідної двосторонньої торгівлі, розширення доступу до фінансування.

Ключові слова: компаративний аналіз, соціально-економічний розвиток, Європейський Союз, міжнародні рейтинги, індикатори розвитку, міжнародна торгівля.

Табл.: 3. Бібл.: 17.

Тимошенко Олена Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра івент-менеджменту, Київський національний університет культури і мистецтв (вул. Євгена Коновальця, 36, Київ, 01601, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

В ЄС зафіксовано найнижчий рівень безробіття за 10 років. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2435652-u-es-zafiksuvali-najnizcij-riven-bezrobitta-za-10-rokiv.html
Відносини між ЄС та Україною у фактах та цифрах. URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/ua.2.pdf
Вінічук М. В. Компаративний аналіз соціально-економічного розвитку України в контексті соціальної безпеки держави. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2018. № 2. С. 39–53.
Глобальний індекс інновацій. URL: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report
Економічні тренди Європи впродовж найближчих років. URL: https://ua.112.ua/mnenie/ekonomichni-trendy-yevropy-na-naiblyzhchi-roky-437945.html
Кваша О. С. Інноваційний розвиток економіки України: світовий досвід та рекомендації для України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2016. Вип. 6. Ч. 1. С. 150–154.
Непрядкіна Н. В. Особливості й перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України і ЄС сільськогосподарською продукцією. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2018. Вип. 7. С. 60–65.
Пелех О. Б. Аналіз динаміки ВВП України в контексті європейського розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. Вип. 23. Ч. 2. С. 60–65.
Рейтинг економік (легкості ведення бізнесу) Doing Business 2018. URL: http://dinai.com/ua/overview/3948
Сіденко В. Р. Глобальні структурні трансформації та тренди економіки України. URL: http://razumkov.org.ua/statti/hlobalni-strukturni-transformatsii-ta-trendy-ekonomiky-ukrainy
Технологічні парки. URL: https://mon.gov.ua/ua/nauka/innovacijna-diyalnist-ta-transfer-tehnologij/tehnologichni-parki
Томашевська А. В., Смиковчук Т. В. Рівень ВВП України: аналіз та динаміка розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2018. Вип. 20. Ч. 3. С. 90–94.
Government debt down to 85.1% of GDP in euro area. Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9737341/2-24042019-AP-EN.pdf/ca776eb7-ad40-416b-bbd2-090cf7ba43af
Indicators. The World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator
The Global Competitiveness Report 2017–2018. World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
World Development Indicators. Ukraine. The World Bank. URL: https://data.worldbank.org/country/ukraine?locale=uk
World Development Indicators. European Union. The World Bank. URL: https://www.worldbank.org/en/country/eu

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру