УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Необхідність податкової оптимізації як основна передумова детінізації бізнесу
Шекета Є. Ю.

Шекета Є. Ю. Необхідність податкової оптимізації як основна передумова детінізації бізнесу. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 79–85.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-79-85

Розділ: Механізми регулювання економіки

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.02

Анотація:
У статті проведено аналіз та оцінку фіскального навантаження на суб’єкти господарської діяльності в Україні, досліджено питання податкової оптимізації як головної передумови виведення бізнесу з «тіні» та підвищення інвестиційного іміджу країни. Адже ефективна, «розумна» та виважена податкова політика є першоджерелом сталого розвитку економіки, тим мотивуючим фактором, який через засоби фіску сприяє зростанню інвестиційної привабливості країни. Обґрунтовано необхідність податкового регулювання та стимулювання екологічно чистих, безвідходних альтернативних видів виробництв, що стало головним викликом функціонування економічної системи України в цілому. Виокремлено ряд основних недоліків існуючої податкової політики України. Проведено порівняльний аналіз податкового тиску по деяких видах податків в Україні та країнах Європейського Союзу. Сформовано головні негативні моменти попередньої податкової реформи по конкретних видах податків та соціальних внесків (податок з доходів фізичних осіб, податок на додану вартість, податок на прибуток, єдиний соціальний внесок). Обґрунтовано доцільність поетапного запровадження податку на виведений капітал з одночасним скасуванням податку на прибуток, що стане головним стимулюючим фактором акумуляції фінансових ресурсів у суб’єктів господарювання та джерелом їх реінвестування в розширення діяльності, створення нових робочих місць та впровадження нових високотехнологічних видів виробництв. Проаналізовано основні стримуючі фактори розвитку бізнесу в Україні, серед яких найпоширенішими є: високий рівень корупції та інфляції; наявність військового конфлікту у країні; жорстка конкуренція та незахищеність з боку судової влади тощо, проте найбільша питома вага припадає саме на значне податкове навантаження, складність адміністрування податків та тиск з боку державних фіскальних органів.

Ключові слова: податки, податкове навантаження, податкова система, податкова політика, податкова оптимізація.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Шекета Євгенія Юріївна – кандидат економічних наук, завідувач кафедри, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету (вул. Юності, 11, Івано-Франківськ, 76494, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Індекс настроїв малого бізнесу 2019. Спільний проект Ліга: Закон та ЕВА. URL: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/Indeks-nastroyiv-malogo-biznesu_2019.pdf
Лебедзевич Я. В. Теорії походження податків. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2006. № 3. С. 88–99.
Орлова В. К., Негрич І. М. Крива Лаффера: теорія і практика. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». 2001. № 417. С. 477–480.
Паулі Г. Синя економіка. 10 років, 100 інновацій, 100 мільйонів робочих місць : доповідь Римському клубу. Київ : Risk Reduction Foundation, 2012. 320 с.
Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями станом на 1 липня 2019 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
Петти У. Трактат о налогах и сборах. М. : Ось-89, 1997. 112 с.
Податки в Україні vs країни ЄС: де платять більше? // Ціна держави. 26.03.2019. URL: http://cost.ua/news/714-podatky-v-ukrayini-vs-krayiny-eu-de-platyat-bilshe
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М. : ЭКСМО, 2016. 1056 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру