УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Інституціональний підхід до формування економічної безпеки підприємницької діяльності в Україні та світі
Воронюк Є. В., Чепелюк М. І.

Воронюк Є. В., Чепелюк М. І. Інституціональний підхід до формування економічної безпеки підприємницької діяльності в Україні та світі. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 86–91.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-86-91

Розділ: Механізми регулювання економіки

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.22:005.922.1:33(477+100)

Анотація:
У статті розглянуто інституціональний підхід до організації економічної безпеки підприємницької діяльності. Зазначено, що слід фокусувати увагу на діючому комплексі норм, правил, нормативів, організаційних структур, які сприяють гармонічному розвитку підприємництва, а також на впливі інституцій на підприємництво та його економічну безпеку. Визначено роль держави у формуванні інституційного середовища безпечного ведення господарської діяльності. Запропоновано складові інституційного середовища організаційного забезпечення економічної безпеки підприємництва. Встановлено, що формування економічної безпеки підприємницької діяльності на міжнародних ринках вимагає від сучасних підприємств своєчасної ідентифікації потреб зовнішнього середовища та оперативної адаптації до них як необхідної передумови забезпечення сталого зростання конкурентоспроможності національної економіки. Визначено місце України в міжнародних індексах розвитку (Doing Business та Forbes, який складає рейтинг найкращих країн для ведення бізнесу) та якість проведення реформ щодо покращення бізнес-клімату та підприємницької активності в країнах світу. Проаналізовано досвід різних країн у сфері забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності. Висвітлено особливості державної політики країн з високим рівнем економічного розвитку по забезпеченню економічної безпеки підприємницької діяльності. Визначено особливості застосування зарубіжного досвіду формування економічної безпеки підприємництва в умовах України.

Ключові слова: економічна безпека, підприємницька діяльність, інституціональний підхід, економічна безпека держави, міжнародний досвід, світова економіка, транснаціональне співробітництво, міжнародні організації.

Рис.: 1. Бібл.: 13.

Воронюк Євгенія Валеріївна – аспірант, кафедра міжнародного бізнесу та економічного аналізу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Чепелюк Маргарита Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародного бізнесу та економічного аналізу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Веблен Т. Теория праздного класса: экономическое исследование институций / пер. с англ. (T. Veblen. The Theory of Leisure Class, An Economic Study of Institutions). М. : Прогресс, 1984.
Лоханова Н. О. Облік у системі управління економічною стійкістю підприємств: інституціональний підхід : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09. Одеса, 2013. 36 с.
Nystrom K. The institutions of economic freedom and entrepreneurship: evidence from panel data. Public Choice. 2008. Vol. 136. Issue 3–4. P. 269–282. DOI: 10.1007/s11127-008-9295-9
Розпорядження КМУ «Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року» від 10.05.2018 р. № 292-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/292-2018-р
Міжнародна організація праці / Постійне представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. URL: https://geneva.mfa.gov.ua/ua/ukraine-io/labour
Сприятливі умови для бізнесу / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=112a480c-9492-4736-99ed-b0f3b1152c27&title=SpriiatliviUmoviDliaBiznesu
Офіс ефективного регулювання (Better Regulation Delivery Office). URL: https://brdo.com.ua/pro-nas/
Платформа ефективного регулювання. URL: https://regulation.gov.ua/
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації у 2018–2020 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» від 12 вересня 2018 р. № 733. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-realizaciyi-u-20182020-rokah-derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-period-do-2020-roku
Степан Кубів: Децентралізація відкриває нові можливості розвитку малого і середнього бізнесу як економічної основи громад. 19.06.2019 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/stepan-kubiv-decentralizaciya-vidkrivaye-novi-mozhlivosti-rozvitku-malogo-i-serednogo-biznesu-yak-ekonomichnoyi-osnovi-gromad
Грошово-кредитна статистика Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial
Отенко І. П.,Чепелюк М. І. Корпоративна культура: міжнародний та трансформаційний аспекти : монографія. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 272 с.
Schwab K. The Global Competitiveness Report 2017–2018 // World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру