УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Поведінкова економіка в парадигмальній структурі сучасної економічної теорії
Ушакова Н. Г., Помінова І. І.

Ушакова Н. Г., Помінова І. І. Поведінкова економіка в парадигмальній структурі сучасної економічної теорії. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 8–13.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-8-13

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.341.4:330.16

Анотація:
Метою статті є визначення місця поведінкової економіки в парадигмальній структурі сучасної економічної теорії та її ролі в розвитку сучасного економічного знання. Слабка увага класичної економічної теорії до поведінкового аспекту прийняття рішень економічними суб’єктами в умовах зростання нестабільності та невизначеності господарського розвитку спричинила актуалізацію та популяризацію досліджень у сфері поведінкової економіки. Підкреслено, що дослідницький конструкт саме поведінкової економічної теорії дозволяє осмислити ірраціональні феномени економічної поведінки. На основі виявлення спільних і відмітних характеристик неокласичної та поведінкової теорій, а також враховуючи експертні оцінки, доведено, що поведінкова економіка розширює теоретико-методологічну базу сучасної економічної науки за рахунок впровадження досліджень когнітивно-психологічних модусів суб’єкта, який приймає господарські рішення. Визначено, що сучасна економічна теорія має поліпарадигмальний характер, що спричинено домінуванням розгалуженості та гетерогенності наукових інтерпретацій одних і тих самих економічних явищ і проблем. Унаслідок цього присутні складні форми співіснування та взаємодії наукових парадигм і уможливлюються варіації міжпарадигмального синтезу, наприклад активний розвиток теорій поведінкової економіки: когнітивна економіка, нейроекономіка та ін. Розвиток поведінкової економіки відбувається у взаємодії з іншими сучасними економічними теоріями (сучасною неокласикою, експериментальною економікою, неоінституціональною теорією, еволюційною теорією та ін.), однак її прикладний потенціал є значно більшим, що виводить поведінкову економіку від наукової «периферії» до «центру» парадигмальної структури сучасної економічної теорії.

Ключові слова: економічна теорія, поведінкова економіка, неокласична теорія, еволюційна теорія, експериментальна економіка, ірраціональна поведінка.

Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 14.

Ушакова Наталія Григорівна – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра міжнародної економіки, економічної теорії та права, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: [email protected]
Помінова Ірина Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра міжнародної економіки, економічної теорії та права, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Солодухін С. В., Шайтанова Є. С. Сучасні підходи до аналізу впливу поведінкових факторів в управлінні економічними об’єктами. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2017. Вип. 15. Ч. 2. С. 129–132.
Леоненко П. М. Тенденції парадигмальних зрушень в економічній теорії (1970–2015 рр.) // «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.» : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (2–3 листопада 2017 р.). Київ : КНЕУ, 2017. С. 63–68.
Кривий В. І. Передумови виникнення поведінкової економіки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016. Вип. 18 (1). С. 12–16.
Shiller R. Robert Shiller on Behavioral Economics. URL: https://www.socialsciencespace.com/2012/08/robert-shiller-on-behavioral-economics
Angner A. Course in Behavioral Economics. Palgrave Macmillan, 2012. 272 p.
Талер Р. От Homo economicus к Homo sapiens. Логос. 2014. № 1. С. 141–154.
Шилова Н. Поведенческая экономика – от анекдота к Нобелевской премии 10.01.2018. URL: https://msses.ru/about/news/3828/
Поведенческая экономика: современная парадигма экономического развития : монография / под ред. Г. Журавлёвой, Н. Манохиной, В. Смагиной. Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2016. 340 c.
Camerer C., Loewenstein G. Behavioral Economics: Past, Present, Future. In: Advances in Behavioral Economics. Princeton, NJ : Princeton University Press, 2004. P. 3–51.
Гайдай Т. В. Парадигмальний підхід у структурі сучасного методологічного аналізу // Сучасні економічні теорії: історія, методологія та перспективи : зб. наук. пр. Всеукраїнського Круглого столу (10 листопада 2016 р.). Київ : КНЕУ, 2016. С. 16–21.
Клейнер Г. Б. Эволюция институциональных систем. М. : Наука, 2004. 240 с.
Кирдина С. Г. Модели экономики в разных парадигмах: неоклассической, неинституциональной, эволюционной и самоорганизационной. URL: https://refdb.ru/look/2612759-pall.html
Либман А. М. Экономическая теория и социальные науки об экономике: некоторые направления развития. М. : Институт экономики РАН, 2007. 305 с.
Худокормов А. Г. Новейшие течения Запада : учеб. пособие. М. : ИНФРА-М, 2011. 416 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру