УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Принципи формування конкурентної стратегії інноваційного розвитку підприємства
Шарко В. В.

Шарко В. В. Принципи формування конкурентної стратегії інноваційного розвитку підприємства. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 92–98.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-92-98

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.3:338.3:629.4(0477)

Анотація:
Метою статті є дослідження стану господарювання та визначення принципів формування конкурентної стратегії інноваційного розвитку підприємств машинобудування. Згруповано галузі машинобудівного комплексу України; проаналізовано обсяги витрат за напрямами інноваційної діяльності промислових підприємств і показники впровадження інновацій на промислових підприємствах; виокремлено ключові принципи формування конкурентної стратегії інноваційного розвитку підприємств машинобудування. Обґрунтовано доцільність формування конкурентної стратегії інноваційного розвитку підприємств машинобудування на основі принципів: цілеспрямованості, об’єктивності, адаптивності та мобільності, ієрархічності, стратегічності, наукової обґрунтованості, системності, оптимальності, комплексності та узгодженості, конкурентоспроможності, стійкості, партисипативності та соціальної орієнтованості, збалансованості, інноваційності та розвитку, дієвості, обґрунтованості індикаторного забезпечення, економічної ефективності. Запропоновано заходи для вирішення проблем інноваційного розвитку підприємств машинобудування, а саме: розробити та реалізувати дієві програми підтримки та стимулювання інноваційного розвитку; надавати державні гарантії щодо проектів, які передбачають впровадження сучасних технологічних процесів; створити сприятливий інвестиційний клімат, що дасть змогу залучати кошти іноземних інвесторів зі світового фінансового ринку; запровадити систему пільг для підприємств; установити систему прогресивного оподаткування для підприємств; розробити систему кредитного забезпечення; створити ефективну нормативно-правову базу; переорієнтовувати зовнішньоекономічну діяльність на високотехнологічний експорт.

Ключові слова: машинобудівні підприємства, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, принципи, стратегія розвитку, конкурентоспроможність.

Рис.: 1. Табл.: 4. Бібл.: 20.

Шарко Віталій Вікторович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного университету (вул. Соборна, 87, Вінниця, 21050, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Василишин Т. Аналіз сучасного стану машинобудівної промисловості України та визначення основних проблем її розвитку. Галицький економічний вісник. 2013. № 4. С. 10–20.
Васильєва Н. Ф., Кавура В. Л. Машинобудування як матеріально-технічна основа неоіндустріальної економіки України. Економіка промисловості. 2014. № 4. С. 88–96.
Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2002. 1440 с.
Дзюба М. І. Аналіз стану машинобудівних підприємств України на зовнішніх та внутрішніх ринках. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2011. № 5. Т. 1. С. 208–212.
Кальна Т. А. Конкурентоспроможність продукції машинобудівного комплексу України в експортно-імпортних операціях. Економічний аналіз. 2016. Т. 25. № 1. С. 29–36.
Коротаєва Ю. Перспективи та проблеми машинобудування. Соціально-економічні проблеми і держава. 2012. Вип. 1. С. 82–90.
Муляр Т. С. Формування і реалізація стратегії підприємств. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія «Економічні науки». 2013. № 2. С. 289–300.
Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2012–2017 роках : статистичний збірник. Київ : ДП «Інформаційно-видавничий центр Державної служби статистики України», 2017. 289 с.
Петришин Н. Система стратегічних показників діяльності машинобудівних підприємств. Регіональна економіка. 2012. № 4. С. 173–184.
Петрова А. В., Шеховцова І. А. Конкурентоспроможність підприємства в умовах нестабільності. Актуальні проблеми економіки та управління. 2015. Вип. 9. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/41544/43148
Пухальська Н. О., Гончаренко Л. М. Сучасний стан інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 20. С. 113–118. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/20_2018_ukr/21.pdf
Сирочук Н. А. Машинобудування України: стан, проблеми, перспективи в умовах виходу із фінансово-економічної кризи. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 3. С. 213–217.
Солов’янчик А. В. Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства ринку послуг. Управління розвитком. 2015. № 4. С. 48–54.
Статистичні дані Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика : навч. посіб. Київ : Вікар, 2006. 396 с.
Ніколайчук М. В., Єпіфанова І. Ю. Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2010. № 6. Т. 3. С. 16–20.
Чумакова Т. М. Аналіз сучасного стану машинобудівного комплексу України. Вісник Східноукраїнського національного університету ім.. Володимира Даля. 2010. № 11 (2).
Шандова Н. В. Сценарний підхід до визначення напрямків розвитку підприємства. Вісник ЖДТУ. 2017. № 1. С. 165–169.
Шубіна О. В., Лозгунова А. С. Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку машинобудівного комплексу України. Науковий вісник ДГМА. 2017. № 3 (24Е). С. 153–158.
Anthony S. D., Eyring M., Gibson L. Mapping Your Innovation Strategy. Harvard Business Review. May 2006. URL: http://hbr.org/2006/05/mapping-your-innovationstrategy/ar/1

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру