УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Внутрішньофірмова політика оплати праці фахівців з безпеки підприємств: технологія формування
Паламарчук В. І., Привалова Н. В.

Паламарчук В. І., Привалова Н. В. Внутрішньофірмова політика оплати праці фахівців з безпеки підприємств: технологія формування. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 155–160.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-155-160

Розділ: Економіка праці та соціальна політика

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 331.2

Анотація:
Стаття висвітлює оплату праці персоналу з безпеки підприємства з позиції внутрішньофірмової політики та технології її формування. Розкрито такі аспекти. По-перше, у практиці вітчизняних підприємств рівень заробітної плати фахівців з безпеки підприємств установлюється з урахуванням кон’юнктури ринку праці, однак визначальну роль відіграють фінансові можливості організації з урахуванням існуючого нормативно-правового середовища. По-друге, політика, спрямована на збереження досягнутого рівня заробітної плати фахівців з безпеки підприємств, реалізується у випадку несприятливої економічної ситуації в організації та відсутності в найближчій перспективі передумов для її поліпшення. По-третє, існують такі інструменти реалізації політики оплати праці, спрямованої на збільшення рівня заробітної плати фахівців з безпеки підприємств: а) збільшення середньомісячної заробітної плати за рахунок зростання тарифної ставки першого розряду; б) збільшення розміру виплат стимулюючого характеру, що включаються у витрати на виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг); в) збільшення виплати із прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. По-четверте, визначено напрямки вдосконалювання організації заробітної плати: а) за результатами аналізу нормативно-правового забезпечення організації оплати праці уточнюються надані законодавчо можливості по зміні рівня оплати праці; б) на підставі аналізу технічного тарифного нормування, форм і систем оплати праці; в) з урахуванням оптимального обсягу засобів на виплату заробітної плати; г) за результатами соціологічного опитування. Перспектива подальших досліджень полягає у вивченні обліку істотних структурних зрушень у складі продукції (робіт, послуг) організації, пов’язаних зі зміною її питомої трудомісткості, а також у розробці та провадженні кількісних показників якості праці відділів безпеки підприємства.

Ключові слова: безпека підприємства, політика оплати праці, заробітна плата, технологія формування.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Паламарчук Володимир Іванович – кандидат військових наук, професор, кафедра менеджменту, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (вул. Генуезька, 22, Одеса, 65009, Україна)
Email: [email protected]
Привалова Наталія Володимирівна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра менеджменту, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (вул. Генуезька, 22, Одеса, 65009, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Амстронг М., Стивенс Т. Оплата труда. Практическое руководство по построению оптимальной системы оплаты труда и вознаграждения персонала / пер. с англ. Теплых О. В. Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. 489 с.
Хендерсон Р. И. Компенсационный менеджмент: стратегия и тактика формирования заработной платы и других выплат. 8-е изд. СПб. : Питер, 2004. 880 с.
Эренберг Р. Дж., Смит Р. С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. М. : Изд-во МГУ, 1996. 800 с.
Долинина Т. Н. Внутрифирменная политика оплаты труда: экономическое обоснование. Мн. : Изд-во Гревцова, 2008. 320 с.
Костишина Т. А. Формування конкурентоспроможної системи управління оплатою праці як чинник мотивації інноваційної діяльності // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Актуальные проблемы управления человеческими ресурсами и маркетингом в контексте стратегии развития Украины : сб. науч. трудов : в 3 т. Донецк, 2007. Т. 2. С. 222–229.
Боднарук О. В. Основні функції заробітної плати в умовах формування ринкової економіки. Вісник Донецького університету. Серія В : Економічні науки. 2000. Вип. 1/1. С. 72–77.
Ведерников М. Д. Ринковий механізм регулювання оплати праці робітників (проблеми теорії і практики) : монографія. Хмельницький : Евріка, 2001. 288 с.
Гриненко А. М. Сучасні тенденції оплати праці у сфері досліджень і розробок в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2005. № 2. Т. 2. С. 34–38.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру