УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Інститут влади як фактор впливу на молодіжне безробіття в Україні
Романіка Т. К.

Романіка Т. К. Інститут влади як фактор впливу на молодіжне безробіття в Україні. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 161–169.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-161-169

Розділ: Економіка праці та соціальна політика

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 331.5

Анотація:
Метою статті є виявлення впливу інституту влади на ринок праці та молодіжне безробіття за допомогою економетричного дослідження (моделювання) та статистичного аналізу, а також окреслення основних напрямів щодо вдосконалення інституційного регулювання молодіжного ринку праці. Доведено, що молодіжне безробіття є складним соціально-економічним явищем, яке відчуває на собі безліч факторів впливу: від технологічної перебудови сучасної економіки до ментальних особливостей адаптування молоді до викликів безробіття. Проведено економетричне моделювання молодіжного безробіття в Україні за період 2006–2019 рр. На першому етапі моделювання було виявлено інституційні стани влади, на другому – проведено статистичний аналіз молодіжного ринку праці за відповідні періоди в розрізі панування інституту президентства як головного політичного інституту. Детально вивчено вплив інституційного чинника (інституту президентства) на регулювання молодіжного ринку праці. Цей вплив відбувається опосередковано, через розробку та реалізацію відповідних законів і програм на державному та регіональних рівнях. Доведено, що поряд із впливом загальних факторів (технологічної революції, циклічного характеру розвитку, структури економіки, геополітики тощо) інституційне середовище відіграє суттєву роль як у зростанні, так і в подоланні молодіжного безробіття. Інституційні заходи повинні бути комплексними, дієвими, охоплювати всі молодіжні шари населення. Досягти цього можливо за рахунок установлення інклюзивного інституційного режиму, інтеграції молоді в соціально-економічний відтворювальний процес та її якісної освіти.

Ключові слова: інституційний фактор, молодіжне безробіття, інститут президентства, економетричне моделювання впливу інституційного чинника.

Рис.: 2. Табл.: 3. Формул: 3. Бібл.: 15.

Романіка Тетяна Костянтинівна – аспірант, кафедра економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004–2008 роки» від 18 листопада 2003 р. № 1281-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1281-15
Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 5 лютого 1993 р. № 2998-XII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2998-12
Безробітне населення (за методологією МОП) за статтю, віковими групами та місцем проживання. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/rp/ean/ean_u/arh_rbrn_u.htm
Тютюнникова С. В., Романіка Т. К. Безробіття в умовах глобалізації. Соціальна економіка. 2016. Т. 52. № 2. С. 61–68.
Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2020 рік / Харківська міська рада. Харків, 2019. URL: https://www.city.kharkov.ua/assets/files/docs/session/programa-ekonomchnogo-ta-soczalnogo-rozvitku-2020.pdf
Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
Закон України «Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні» від 11 липня 2005 р. № 1073/2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1073/2005
Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2007 року «Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України» від 19 вересня 2007 р. (скасовано 30.06.2014 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0017525-07
Юрчишин В. Україна: від кризи до кризи. URL: http://razumkov.org.ua/upload/1410787033_file.pdf
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року» від 15 жовтня 2012 р. № 1008. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1008-2012-п
Указ Президента України «Про Державну службу зайнятості» від 16 січня 2013 р. № 19/2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/19/2013
Указ Президента України «Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року» від 27 вересня 2013 р. № 532/2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532/2013
Указ Президента України «Про Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді» від 6 листопада 2018 р. № 357/2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/357/2018
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року» від 24 грудня 2019 р. № 1396-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1396-2019-р
Указ Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України від 6 листопада 2018. № 357 «Про Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді» від 28.09.2019 р. № 718/2019 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/718/2019

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру