УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Безпекозабезпечувальна діяльність підприємства: зміст, принципи та способи
Вахлакова В. В.

Вахлакова В. В. Безпекозабезпечувальна діяльність підприємства: зміст, принципи та способи. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 200–207.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-200-207

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 65.012.8

Анотація:
Надано об’єктивні причини актуалізації потреби підприємства в убезпеченні діяльності (експоненціальне зростання кількості загроз діяльності підприємства, мультиплікатизація їхнього впливу та серйозні наслідки реалізації). Розкрито зміст безпекозабезпечувальної діяльності підприємства виходячи з тлумачення понять «економічна безпека підприємства» та «забезпечення економічної безпеки підприємства» в межах конвергентно-прагматичного підходу. Показано, що безпекозабезпечувальну діяльність підприємства необхідно розглядати як результат об’єктивізації системи забезпечення економічної безпеки підприємства, яка, своєю чергою, виступає підсистемою першого рівня системи економічної безпеки підприємства. Розроблено когнітивну карту безпекозабезпечувальної діяльності підприємства, елементи якої, з урахуванням зв’язків між ними, дозволяють аналітично, в межах кожного з методологічних підходів економічної безпекології мікрорівня, розглянути умови, за яких має здійснюватися така діяльність. Надано загальну схему безпекозабезпечувальної діяльності підприємства, кожен з напрямів якої є складним за змістом та учасниками. Розглянуто принципи безпекозабезпечувальної діяльності підприємства, результатом операціоналізації яких є способи її здійснення. Надано загальну характеристику способів безпекозабезпечувальної діяльності підприємства.

Ключові слова: підприємство, економічна безпека, безпекозабезпечувальна діяльність, зміст, принципи, способи, конвергентно-прагматичний підхід, когнітивна карта.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 16.

Вахлакова Вікторія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та підприємництва, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (пр. Центральний, 59a, Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93400, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Звонар В. П. Соціальний захист працівників в Україні у пріоритетах корпоративної соціальної відповідальності. Демографія та соціальна економіка. 2010. № 2. С. 113–122. URL: https://dse.org.ua/arhcive/14/12.pdf
Жиглей І. В. Напрями соціальної діяльності суб’єктів господарювання та облікове забезпечення системи соціального захисту працюючих громадян. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2009. № 1. С. 41–47. DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2009-1(47)-41-47
Козаченко Г. В., Погорелов Ю. С. Загроза діяльності підприємства як імперативне поняття економічної безпекології мікрорівня. Вчені записки Університету «КРОК». 2019. № 1. С. 161–170. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-161-170
Козаченко Г. В., Погорелов Ю. С. Про деякі проблеми у сучасній економічній безпекології. Управління проектами та розвиток виробництва. 2015. № 3. С. 6–18.
Гнилицька Л. Основи економічної безпеки підприємства. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. № 7. С. 41–48.
Козаченко А. В., Пономарев В. П., Ляшенко А. Н. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения : монография. Киев : Либра, 2003. 280 с.
Ставицький О. В., Ткаченко А. А. Забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах глобалізації. Економіка та управління підприємствами. 2018. Вип. 19. С. 363–366. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/19_2018_ukr/62.pdf
Чобіток В. І. Теоретичні аспекти забезпечення економічної безпеки на промислових підприємствах. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2017. Вип. 185. С. 360–366. URL: http://journals.uran.ua/index.php/wissn021/article/view/99719/94823
Денисенко М. П., Колісніченко П. Т. Пріоритетні напрями посилення економічної безпеки. Економiка та держава. 2017. № 3. С. 31–35. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2017/7.pdf
Грибіненко О. М., Шагоян С. М. Сутність та шляхи забезпечення економічної безпеки підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2017. Вип. 22. Ч. 1. С. 98–100. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_22/1/25.pdf
Хринюк О. С., Корчовна М. Р. Система забезпечення економічної безпеки підприємства: основні елементи. Ефективна економіка. 2015. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3927
Антоненко В. М., Пєвтієва С. С. Система забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств. Ефективна економіка. 2015. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4387
Погорелов Ю. С., Вахлакова В. В. Передумови формування конвергентно-прагматичного підходу до розуміння економічної безпеки підприємства. Wspolpraca europejska. 2016. Nr. 5. S. 20–34. URL: http://we.clmconsulting.pl/index.php/we/article/view/161/487
Ілляшенко О. В. Механізми системи економічної безпеки підприємства : монографія. Харків : Мачулін Л. І., 2016. 504 с.
Kozachenko H., Andrushchenko I., Pogorelov Yu. Raiding as a threat to economic security of Ukraine: legal framework of counteraction. Journal of Law and Political Sciences. 2020. Vol. 23. Issue 2. P. 297–341.
Рум’янцева В. В. Проблеми захисту прав суб’єктів підприємницької діяльності в господарських судах України. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_1956

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру