УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Методичний підхід до оцінювання економічної безпеки реалізації системи економічних інтересів авіатранспортних підприємств
Данілова Е. І.

Данілова Е. І. Методичний підхід до оцінювання економічної безпеки реалізації системи економічних інтересів авіатранспортних підприємств. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 217–222.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-217-222

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.242.2

Анотація:
Мета статті полягає у формуванні методичного підходу до оцінювання економічної безпеки реалізації системи економічних інтересів авіатранспортних підприємств, що дозволяє виявляти ризикові стани та в подальшому приймати управлінські рішення щодо запобігання втрат і попередження їх виникнення. Побудова ефективної системи економічної безпеки в умовах невизначеності впливу зовнішнього середовища та конфліктності інтересів суб’єктів економіки можлива на основі сучасних наукових і практичних підходів. За таких умов зростає необхідність розробки нових методичних підходів до оцінювання економічної безпеки реалізації системи економічних інтересів. Формування системи економічної безпеки на засадах виявлення та попередження загроз для реалізації економічних інтересів підприємства базується на: методичному підході до ідентифікації ризиків, їх оцінювання; визначенні факторів впливу на формування ризику економічного інтересу; прогнозуванні впливу факторів на стан стійкості, стабільності, розвитку підприємства; формуванні управлінських дій з попередження негативного впливу факторів ризику та оцінюванні результатів реалізації управлінських дій; розрахунку ефективності системи економічної безпеки підприємства. Для приведення оцінних значень до одного якісного виразу було застосовано шкалу Харрінгтона, яка значно спрощує сприйняття отриманих у результаті оцінки показників діяльності вітчизняних авіапідприємств (ПРАТ «АК «Міжнародні авіалінії України», ПАТ «Мотор Січ», ТОВ «Авіаційна компанія «Роза вітрів», ТОВ «ЯнЕір») та ідентифікує небезпеки та ризики в системі економічних відносин авіапідприємств та їх зацікавлених осіб.

Ключові слова: економічна безпека, економічний інтерес, система економічних відносин, авіапідприємства.

Табл.: 3. Бібл.: 8.

Данілова Ельвіра Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Національний авіаційний університет (пр. Любомира Гузара, 1, Київ, 03680, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бойко М. Економічні інтереси туристичних підприємств: методичні основи оцінювання та реалізації. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2011. № 1. С. 31–40. URL: http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2011/01/3.pdf
Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізм зміцнення : монографія. Львів : Арал, 2008. 386 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20080802.pdf
Данілова Е. І. Семантико-морфологічний аналіз поняття «економічна безпека підприємства». Формування ринкових відносин в Україні. 2019. № 6. С. 90–99.
Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій. Львів : Світ, 2006. Т.2. 568 с.
Зачосова Н. В. Управління системою економічної безпеки фінансових установ : дис. д-ра екон. наук : 21.04.02. Київ, 2017. 603 с.
Лютик Т. В. Функція бажаності Харрінгтона як інструмент інтегральної оцінки інноваційної та науковотехнологічної складових економічного потенціалу. Історія науки і біографістика. 2016. № 4. URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2016-4/09.pdf
Прокопішина О. В. Управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємства : автореф. … дис. канд. екон. наук : 08.00.04. Харків, 2009. 20 с.
Harrington E. C. The Desirability Function. Industrial Quality Control. 1965. Vol. 21. No. 10. P. 494–498.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру