УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Комплексна оцінка рівня безпеки розвитку металургійних підприємств: методичні аспекти
Мушникова С. А.

Мушникова С. А. Комплексна оцінка рівня безпеки розвитку металургійних підприємств: методичні аспекти. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 223–231.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-223-231

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.658

Анотація:
Метою статті є формування методичного підходу до інтегральної оцінки рівня безпеки розвитку металургійного підприємства на підставі комплексного коефіцієнтного підходу з практичною апробацією. Зазначено, що вітчизняні металургійні підприємства не спроможні конкурувати із західними та східними виробниками металопродукції, які використовують новітні технології. Впровадження інноваційних технологій та устаткування надасть можливості позитивно розвиватися вітчизняним підприємствам. Але, на жаль, не всі системи управління металургійними підприємствами здатні впроваджувати інноваційні технології для подальшого розвитку. Запропоновано методичний підхід до інтегральної оцінки рівня безпеки розвитку металургійних підприємств на підставі комплексного коефіцієнтного підходу. Пропонований методичний підхід надає можливість: виявити проблеми діяльності окремих підприємств; уточнити зміст та етапи збору інформації, формулювання цілей, пріоритетів та напрямів управління безпекою їх розвитку; комплексно оцінити рівень безпеки розвитку та рівень ризику розвитку з урахуванням складових ресурсної бази металургійного підприємства, видів його діяльності та стадії життєвого циклу; оцінити та узагальнити уявлення про здатність металургійного підприємства до адаптації в різних трансформаційних умовах. У ході проведення дослідження методичний підхід до інтегральної оцінки рівня безпеки розвитку підприємства було застосовано на практиці – на базі діяльності металургійних підприємств України. Для оцінки обрано 23 металургійні підприємства, що функціонували протягом тривалого часу. Вихідною інформацією для проведення аналізу діяльності та оцінки рівня безпеки розвитку підприємств стала їх публічна звітність. Аналіз життєвого циклу підприємств показав, що більшість з них знаходяться на стадії зрілості, та, незважаючи на ситуацію, що склалася, мають достатній і середній рівні безпеки розвитку.

Ключові слова: методика оцінки, інтегральний показник рівня безпеки розвитку, металургійне підприємство, оцінка рівня ризику розвитку підприємства.

Рис.: 1. Табл.: 2. Формул: 5. Бібл.: 11.

Мушникова Світлана Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, Національна металургійна академія України (пр. Гагаріна, 4, Дніпропетровськ, 49600, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Ареф’єва О. В., Прохорова В. В. Управління розвитком економічних систем: теорія, механізми регулювання та управління : монографія. Харків : УкрДАЗТ, 2010. 301 с.
Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия. Киев : Эльга, 2004. 784 с.
Геєць В. М., Кизим М. О., Клебанова Т. С. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2006. 240 с.
Грицанов А. Новейший философский словарь. Минск, 1999. URL: http://www.e-reading.club/book.php?book=149350
Ерохина Е. А. Теория экономического развития: (системно-самооргаиизационный подход). Томск : Изд-во Томcкого университета, 1999. 160 с.
Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
Прохорова В. В., Дем’яненко Т. І. Адаптивне управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств : монографія. Харків : НТМТ, 2014. 193 с.
Прохорова В. В. Економічний розвиток підприємств: теоретико-методологічний аспект. Харків : УкрДАЗТ, 2010. 521 с.
Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. М. : Прогресс, 1982. 401 с.
Prokhorova V., Mushnykovа S., Bytiak O., Slastianykova K. Management of financial risks in the security system of enterprise development: economic and legal aspects // Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 2019) (Kharkiv, Ukraine, June 6–8, 2019). Kharkiv, 2019. Vol. 67. URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_06043/shsconf_NTI-UkrSURT2019_06043.html
Opening theory as an innovative model of the development strategy of industrial companies / O. Arefyeva, V. Prokhorova, N. Chebanova, V. Khaustova, S. Mushnykova. International Journal of Engineering & Technology. 2018. Vol. 7. Issue 4.3. P. 387–392. URL: https://www.researchgate.net/publication/332682638_Opening_theory_as_an_innovative_model_of_the_development_strategy_of_industrial_companies

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру