УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Розробка інтегрованого механізму інтенсифікації управління економічною поведінкою промислових підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації
Проценко В. М.

Проценко В. М. Розробка інтегрованого механізму інтенсифікації управління економічною поведінкою промислових підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 231–238.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-231-238

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.16

Анотація:
Метою статті є розробка інтегрованого механізму інтенсифікації управління економічною поведінкою промислових підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації. За результатами проведеного дослідження визначено, що сучасні вітчизняні підприємства можуть бути уразливими до впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, що призводить до негативних наслідків у їх діяльності. Тому інтенсифікація управління економічною поведінкою підприємств є одним із пріоритетних напрямків в умовах неоіндустріальної модернізації. Сформульовано, що економічна поведінка підприємства може частково або цілком змінюватися залежно від різних факторів прямого та непрямого впливу, а саме: часового виміру; інноваційних технологій; інвестиційної підтримки, політичної чи економічної ситуації тощо. Підґрунтям для формування інтегрованого механізму інтенсифікації управління економічною поведінкою промислових підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації, з метою цілеспрямованого руху їх функціонування та розвитку, є сукупність методів та засобів впливу. При формуванні такого інтегрованого механізму необхідно враховувати загрози, що впливають на розвиток підприємства, та формувати підґрунтя для їх подолання у вигляді організаційно-стабілізуючих, розпорядчих і дисциплінарних впливів.

Ключові слова: вітчизняні промислові підприємства, інтегрований механізм, методи, інтенсифікація управління, економічна поведінка підприємств, неоіндустріальна модернізація.

Рис.: 6. Бібл.: 10.

Проценко Валентина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра туризму, документних та міжкультурних комунікацій, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (вул. Львівська, 23, Київ, 04071, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Ареф’єва О. В., Васюткіна Н. В. Корпоративне управління: еволюція, становлення, розвиток : монографія. Київ : Ліра-К, 2013. 180 с.
Дикань В. Л. Комплексний підхід до управління стійким розвитком підприємств машинобудування. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 49. С. 11–18. DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i49.50932
Карачина Н. П. Економічна поведінка машинобудівних підприємств : теорія, методологія, практика управління : монографія. Вінниця : Книга-Вега, 2010. 416 с.
Козлова І. М. Визначення сутності поняття «економічна поведінка» суб’єктів господарювання // Сучасні проблеми управління підприємством: теорія та практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 24–25 березня 2016 р.). Харків : Вид-во «НТМТ», 2016. С. 54–57.
Колодрубська Н. В. Інституціональні зміни та їхній вплив на економічну поведінку суб’єктів господарювання. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 1. С. 16–25.
Кудінова А. В. Підприємницька поведінка: сутність та детермінанти її еволюції. Актуальні проблеми економіки. 2004. № 4. С. 104–111.
Прохорова В. В. Організаційно-економічні зміни як основа активізації підприємницької діяльності промислових підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2015. Вип. 15. Ч. 3. С. 78–81. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_15/3/22.pdf
Прохорова В. В., Проценко В. М., Чобіток В. І. Формування конкурентної стратегії підприємств на засадах інноваційно-спрямованого інвестування : монографія. Харків : УІПА, 2015. 291 с.
Цапенко В. Ю. Економічна поведінка підприємств як основа для прийняття управлінських рішень. Бізнес Інформ. 2014. № 11. С. 313–317. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-11_0-pages-313_317.pdf
Шибаєва Н. В. Особливості економічної поведінки суб’єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.01.01. Харків, 2002. 16 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру