УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Удосконалення статистичного моніторингу ефективності діяльності колективних засобів розміщування в Україні
Деркач Т. В., Милашко О. Г.

Деркач Т. В., Милашко О. Г. Удосконалення статистичного моніторингу ефективності діяльності колективних засобів розміщування в Україні. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 238–243.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-238-243

Розділ: Економічна статистика

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.48:31

Анотація:
Метою статті є вдосконалення підходів до моніторингу ефективності діяльності колективних засобів розміщення (КЗР) з урахуванням змін у методології статистичних досліджень туризму в Україні. Розглянуто особливості здійснення статистичного моніторингу колективних засобів розміщування, що обумовлені змінами в методологічних положеннях з організації державного статистичного спостереження в туристичній галузі у 2018 р. Доведено недоцільність виведення фізичних осіб – підприємців з об’єктів статистичного моніторингу. Цей висновок ґрунтується на отриманих експериментальним шляхом кореляційних залежностях між результативним показником «доходи від наданих послуг без ПДВ» і такими чинниками, як: середня місткість; коефіцієнт використання місткості КЗР; середньорічні фактичні витрати на один день перебування. Усі отримані залежності є адекватними згідно з критеріями математичної статистики та підпорядковуються нормальному закону розподілу, а статистичні вибірки ефективності діяльності всіх КЗР є однорідними як за кожною окремою групою, так і в цілому за сукупністю. Встановлення існуючих закономірностей ефективності функціонування різних об’єктів КЗР свідчить про необхідність подальшого вдосконалення методичної бази статистичного спостереження в туристичній сфері бізнесу, у тому числі з урахуванням регіональних особливостей.

Ключові слова: статистичний моніторинг, колективні засоби розміщення, ефективність діяльності, критерії математичної статистики.

Рис.: 5. Формул: 7. Бібл.: 8.

Деркач Тетяна Вадимівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра менеджменту, Міжнародний гуманітарний університет (вул. Фонтанська дорога, 33, Одеса, 65009, Україна)
Email: [email protected]
Милашко Ольга Генріхівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра статистики, Одеський національний економічний університет (вул. Преображенська, 8, Одеса, 65082, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Методологічні положення зі статистики туризму : затв. Наказом Державного комітету статистики України від 23.12.2011 р. № 372 (зі змінами, внесеними наказом Державної служби статистики України 30.01.2019 р. № 39). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/39/mp_turizm.pdf
Методологічні положення із складання допоміжного (сателітного) рахунку туризму в Україні : затв. Наказом Державної служби статистики України від 29.12.2017 р. № 359. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2017/359/359_2017.htm
Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо діяльності колективних засобів розміщування : затв. Наказом Державної служби статистики України 01.02.2019 р. № 43. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/43/mp_kzr.pdf
Милашко О. Г. Статистичне оцінювання засобів розміщування Одеської області. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 1. С. 264–270.
Статистичний збірник «Колективні засоби розміщування в Україні у 2017 році». Київ : Державна служба статистики України, 2018. 142 с.
Вайну Я. Я.-Ф. Корреляция рядов динамики. М. : Статистика, 2007. 120 с.
Венецкий И. Г., Венецкая В. И. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе : справочник. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Статистика, 2012. 447 с.
Лизер С. Эконометрические методы и задачи / пер. с англ. М. : Статистика, 2001. 146 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру