УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Особливості організації бухгалтерського обліку елементів природного капіталу
Лопін А. О.

Лопін А. О. Особливості організації бухгалтерського обліку елементів природного капіталу. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 269–276.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-269-276

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.37:658.14

Анотація:
Метою статті визначено розробку науково-методичних підходів до організації бухгалтерського обліку природного капіталу. Доведено, що в умовах суттєвого зростання антропогенного впливу на природу одним із найадекватніших та ефективних способів вирішення проблеми взаємодії суб’єктів господарювання та всієї економіки з навколишнім середовищем є запровадження обліку елементів природного капіталу на підприємствах харчової індустрії України. Обґрунтовано, що окремі екологічні аспекти господарської діяльності є досить складними з точки зору їх спостереження, оцінювання та фіксації в первинних документах. У статті проведено аналіз видів та форм організації бухгалтерського обліку, які притаманні вітчизняним суб’єктам харчової індустрії, шляхом обстеження 57 підприємств м. Харкова та Харківської області. За результатами анкетування виявилося, що в цілому за вибіркою більше половини підприємств харчової індустрії мають внутрішню облікову службу з повним циклом облікових робіт. З метою ефективної організації бухгалтерського обліку елементів природного капіталу на підприємстві розроблено концептуальну модель, в якій виділено специфічні елементи обліку як інформаційної системи, визначено взаємозв’язки між ними та обґрунтовано склад і структуру внутрішніх регламентів документування господарських операцій, пов’язаних з природоохоронною діяльністю підприємств харчової індустрії. У системі внутрішніх регламентів організації обліку природного капіталу запропоновано виділяти чотири блоки документів, які згруповано у два класи: 1. Регламентація організації та обліку охорони навколишнього середовища; 2. Регламентація організації та обліку природокористування.

Ключові слова: природний капітал, екологічні аспекти діяльності, організація бухгалтерського обліку, документування, внутрішні регламенти, підприємства харчової індустрії.

Рис.: 3. Табл.: 3. Бібл.: 11.

Лопін Андрій Олександрович – здобувач, кафедра фінансів та обліку, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
Інформаційно-аналітичний портал АПК України. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/prodovolstvo/pidsumki-diyalnosti-pidpriyemstv-harchovoyi-ta-pererobnoyi-promislovosti/rozvitok-harchovoyi-pererobnoyi-promislovosti-za-2018-rik
What is natural capital? URL: http://naturalcapitalforum.com/about/
Живая планета 2012 – краткое содержание. URL: http://www.footprintnetwork.org/content/images/uploads/LPR_2012_Russian_sum.pdf
Нестеренко О. О. Інтегрована звітність: теорія, методологія, практика : монографія. Харків : Видавець Іванченко І. С., 2018. 410 с.
Гриценко О. І. Екологічний облік: визначення перспектив та основних засад упровадження. Економіка та суспільство. 2016. № 2. С. 678–683. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/71458/5/Grytsenko.pdf
Лепетан І. М. Передумови виникнення та ведення екологічного обліку. Агросвіт. 2018. № 12. С. 48–55. URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/16764.pdf
Ciuhureanu A.-T. Study on Accounting Organization: Options and Influence Factors // Knowledge-Based Organization : Іnternational conference. 2018. Vol. XXIV. No. 2. Р. 31–36. DOI: https://doi.org/10.1515/kbo-2018-0062
Бутинець Ф. Ф., Лайчук С. М., Олійник О. В., Шигун М. М. Організація бухгалтерського обліку : підручник. Житомир : ПП «Рута», 2002. 592 с.
Кундря-Висоцька О. П., Москаленко О. В., Сулима О. М. Організація бухгалтерського обліку : навч. посіб. Київ : УБС НБУ, 2015. 336 с.
Кулик В. А., Любимов М. О. Організація обліку на підприємствах України: розробка внутрішніх регламентів. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. № 6. С. 12–18.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру