УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Комплексний механізм економічного аналізу господарської діяльності аудиторської фірми
Савіцький В. В.

Савіцький В. В. Комплексний механізм економічного аналізу господарської діяльності аудиторської фірми. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 276–283.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-276-283

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657

Анотація:
У процесі даного дослідження було встановлено, що для розробки комплексного підходу до методології економічного аналізу діяльності аудиторських фірм необхідно розглядати економічний аналіз як інформаційну систему. Зважаючи на специфіку діяльності аудиторських фірм, дослідження економічного аналізу як системи враховує галузеві особливості всіх складових системи. Метою статті є дослідження комплексного механізму економічного аналізу господарської діяльності аудиторської фірми. Досліджено наукову літературу, яка стосується застосування теорії систем до економічного аналізу. Встановлено, що системний підхід дозволяє визначити особливості економічного аналізу як навчальної дисципліни; функціональної економічної науки; професійної діяльності та інформаційної підсистеми управління підприємства, у тому числі аудиторської фірми. У контексті дослідження розглянуто економічний аналіз як інформаційну підсистему управління господарською діяльністю аудиторської фірми. Розглянуто економічний аналіз діяльності аудиторських фірм як систему в класичному розумінні її складових, а саме: користувачі результатів економічного аналізу, суб’єкт економічного аналізу, об’єкт економічного аналізу, методологічна дія, зворотний зв’язок. Запропоновано власний підхід до системи економічного аналізу діяльності аудиторських фірм, який враховує їх специфіку як суб’єктів господарювання та як суб’єктів незалежного фінансового контролю. Зазначено, що ключовими об’єктами економічного аналізу визначено: фінансовий потенціал, кадровий потенціал, репутаційний капітал. Сформовано змістовне наповнення функціонування елементів системи та ідентифіковано галузеві особливості розвитку економічного аналізу.

Ключові слова: економічний аналіз, системний підхід, аудит, користувачі інформації, об’єкт аналізу, суб’єкт аналізу.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 17.

Савіцький Владислав Валентинович – аспірант, кафедра обліку і аудиту, Державний університет «Житомирська політехніка» (вул. Чуднівська, 103, Житомир, 10005, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Andrusiv U. Ya., Mazur I. M., Kinash I. P. (2016). Systematic Approach to the Formation of Management Mechanism of Construction Enterprises Innovation Activity. Управління економічними процесами 2016. № 4. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/49542/1/Andrusiv_mekhanizm_upravlinnia.pdf
Analysis of economic development of Ukraine regions based on taxonomy method / Andrusiv U., Simkiv L., Dovgal O. et al. Management Science Letters. 2020. Vol. 10. Issue 3. P. 515–522. DOI: 10.5267/j.msl.2019.9.029
Bezuhla L., Kinash I., Andrusiv U., Dovgal O. Attracting Foreign Direct Investment as an Economic Challenge for Ukraine in the Context of Globalization // Proceedings of the 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System. Advances in Economics, Business and Management Research. 2019. Vol. 99. P. 195–200. URL: https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.37
A methodology for analysis and assessment of business processes of Ukrainian enterprises / Cherchata A., Popovychenko I., Andrusiv U. et al. Management Science Letters. 2020. Vol. 10. Issue 3. P. 631–640. DOI: 10.5267/j.msl.2019.9.016
Social capital measurement based on “The value explorer” method / Ievdokymov V., Lehenchuk S., Zakharov D. et al. Management Science Letters. 2020. Vol. 10. Issue 6. P. 1161–1168. DOI: 10.5267/j.msl.2019.12.002
KinashI., Andrusiv U., Golovnia O., Popadynets I. (2019). Aspects of the formation and development of innovation infrastructure in Ukraine. Management Science Letters. 2019. Vol. 9. Issue 13. P. 2403–2414. DOI: 10.5267/j.msl.2019.7.015
Грицишен Д. О. Обліково-аналітичне забезпечення управління економіко-екологічною безпекою підприємств : дис. … д-ра екон. наук: 08.00.09. Житомир, 2016. 579 с.
Зоріна О.А. Методологічні підходи в економічному аналізі. Вісник ЖДТУ. 2011. № 1 (55). С. 89-91.
Кіндрацька Л. Невраховані підходи до трансформації в курсі «Економічний аналіз» // Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 10–12 жовтня 2006 р.). Тернопіль, 2006. С. 20.
Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень : курс лекцій. Тернопіль : Економічна думка, 2005. 124 с.
Лазаришина І. Д. Економічний аналіз: теорія, методологія, практика : автореф. ... д-ра екон. наук : 08.06.04. Тернопіль, 2006. 36 с.
Мних Є. В. Аналітичне забезпечення регулювання економічних процесів. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2013. № 3. С. 168–173.
Мних Є. В., Ференц І. Д. Економічний аналіз : навч. посіб. Львів : «Армія України», 2000. 144 с.
Олійник О. В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2008. 653 с.
Тарасова Т. О. Обліково-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком підприємств торгівлі : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09. Харків, 2017. 492 с.
Черчата А. О. Логістизація бізнес-процесів будівельного підприємства : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Дніпропетровськ : ДВНЗ ПДАБА, 2016. 225 с.
Чучалов Е. А., Бессонов Н. Н. Приемы экономического анализа. М. : Финансы и статистика, 1988. 76 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру