УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Ефективний розвиток національного ринку цінних паперів як імператив економічного зростання України
Тимошенко О. В., Гудима Л. О.

Тимошенко О. В., Гудима Л. О. Ефективний розвиток національного ринку цінних паперів як імператив економічного зростання України. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 293–298.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-293-298

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.76

Анотація:
Розвиток фондового ринку великою мірою характеризує рівень економіки країни загалом, оскільки він дозволяє отримати додаткові фінансові ресурси через такі інструменти, як цінні папери. Оскільки фондовий ринок України почав своє формування не так давно, можна стверджувати про існування певних недоліків його функціонування, адже він усе ще перебуває на стадії розбудови. У статті проаналізовано розвиток національного ринку цінних паперів, визначено вплив ефективного функціонування фондового ринку на загальний економічний розвиток країни. Досліджено структуру обсягів торгів на ринку цінних паперів з фінансовими інструментами та зроблено висновок про домінуючу роль ОВДП у їх структурі. З’ясовано, що переважна більшість торгів з цінними паперами проводяться на позабіржовому ринку. Виокремлено основних організаторів торгівлі, а саме: «ПФТС» і «Перспектива», які мають найбільшу частку біржових контрактів з цінними паперами (92%). Зроблено висновок про недостатнє втручання держави та слабку законодавчу база, відсутність відповідної інфраструктури та належного рівня прозорості. Визначено, що вітчизняний фондовий ринок поступається за рівнем капіталізації фондових бірж іншим країнам, тому потребує підтримки держави та заходів щодо його вдосконалення. Запропоновано напрями вдосконалення розвитку ринку цінних паперів в Україні, що полягають у подоланні структурних дисбалансів економіки; покращенні та впорядкуванні законодавчих документів, які регламентують діяльність фондового ринку; забезпеченні вищого рівня відкритості та прозорості фондового ринку.

Ключові слова: фондовий ринок, цінні папери, фінансові інструменти, фондова біржа, обсяг торгів на ринку цінних паперів, державні облігації.

Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 12.

Тимошенко Олена Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра івент-менеджменту, Київський національний університет культури і мистецтв (вул. Євгена Коновальця, 36, Київ, 01601, Україна)
Email: [email protected]
Гудима Лілія Олегівна – магістр, кафедра міжнародних відносин, Київський національний університет культури і мистецтв (вул. Євгена Коновальця, 36, Київ, 01601, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Рубаха М. В., Головнич О. Б. Ринок цінних паперів: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2015. Вип. 3. С. 207–210. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/13-2015/47.pdf
Пахомова І. Г., Ващенко Є. О. Сучасний стан фондових бірж України. Ефективна економіка. 2017. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5872
Річний звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2018 рік. URL: https://www.nssmc.gov.ua/documents/rtchniy-zvt-nktspfr-za-2018-rk/
Мацьків Р. Т. Фультинська Н. Ф. Діяльність фондових бірж в Україні на сучасному етапі. Інфраструктура ринку. 2019. № 31. С. 663–669. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/100.pdf
Кушвара Я. Ю. Розвиток фондових бірж в Україні. Стратегічні орієнтири. 31.10.2018. URL: http://libfor.com/index.php?newsid=3318
Резнік Н. П., Дяченко Я. Є. Проблеми та перспективи формування фондових бірж в Україні. Сучасні питання економіки і права. 2018. № 1. С. 119–128.
Офіційний сайт світової федерації бірж. 2020. URL: https://focus.world-exchanges.org/issue/february-2019/market-statistics
Окунева О. В., Погребна А. С. Державні цінні папери на фондовому ринку України. Молодий вчений. Серія «Економічні науки». 2018. № 10. С. 364–367. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/10/87.pdf
Григораш Т. Ф., Мягков О. С., Воєводський Г. Ю. Облігації як інструмент залучення грошових ресурсів. Приазовський економічний вісник. Серія «Гроші, фінанси і кредит». 2019. Вип. 3. С. 362–368. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/3_14_uk/61.pdf
Процедура купівлі ОВДП для фізичних осіб 2020 // Finsee: веб-сайт. URL: https://finsee.com/купівля-овдп/
Статистика ОВДП, що перебувають в обігу / Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/ovdp-shho-perebuvajut-v-obigu
Хілуха О. А. Облігації внутрішньої державної позики як інструмент інвестиційної політики корпоративного підприємства. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія «Економічні науки». 2019. № 3. С. 100–108. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/13279/1/V135_P100-108.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру