УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Ринок муніципальних облігацій в Україні: практика та проблематика
Бенч Л. Я., Самчук А. А., Давидюк А. С.

Бенч Л. Я., Самчук А. А., Давидюк А. С. Ринок муніципальних облігацій в Україні: практика та проблематика. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 323–328.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-323-328

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.27

Анотація:
У статті наведено аналіз проблематики незабезпеченості місцевих бюджетів України фінансовими ресурсами, що потребує вдосконалення системи мобілізації дохідної бази місцевих бюджетів. Розкрито проблематику залежності місцевих бюджетів України від центрального бюджету, а також зосереджено увагу на несамостійності місцевих органів влади, що призводить до низького рівня соціально-економічного розвитку регіонів. Проаналізовано українські реалії розповсюдження облігацій місцевих позик. Діагностовано причини повільного розвитку муніципальних облігацій в Україні. Проведено порівняння обсягу муніципальних облігацій у розвинених країнах та в Україні, а також виділено основні причини такої ситуації. Надано пропозиції щодо стимулювання розвитку ринку облігацій місцевих позик. Звернено увагу на низьку активність органів місцевого самоврядування на ринку облігацій, яка призводить до значних втрат. Розкрито питання необхідності зміцнення фінансового забезпечення регіонів, що вимагає від місцевих органів влади посилення ініціативності в пошуку альтернативних ресурсів розвитку, а також збільшення рівня зацікавленості міських рад і потенційних інвесторів у муніципальних цінних паперах за рахунок підвищення їх вигідності, дохідності та рівня ліквідності. Обґрунтовано стратегічні напрями реформування цього ринку та сформовано низку рекомендацій щодо їх досягнення. Зроблено висновки, що в Україні ринок муніципальних запозичень містить як значні потенційні можливості, так і низку викликів, які пов’язані із загальним економічним станом держави та рівнем розвитку фінансового ринку, довіри потенційних інвесторів та кредиторів до ринку цінних паперів.

Ключові слова: муніципальні облігації, місцевий бюджет, запозичення, внутрішній кредит, зовнішній кредит, позика, ринок цінних паперів, місцевий бюджет.

Рис.: 2. Бібл.: 9.

Бенч Лілія Ярославівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]
Самчук Анна Андріївна – студент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]
Давидюк Аліна Сергіївна – студент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Європейська хартія місцевого самоврядування (м. Страсбург, 15 жовтня 1995 р.) : офіційний переклад. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036
Державна казначейська служба України : офіційний сайт. URL: http://www.treasury.gov.ua
Статистична організація Європейської Комісії (eurostat) : офіційний сайт. URL: https://ec.europa.eu/eurostat
Національний банк України : офіційний сайт. URL: https://bank.gov.ua
Децентралізація. Міжнародна співпраця. URL: https://donors.decentralization.gov.ua.
Випуски цінних паперів. НКЦПФР. URL: https://www.nssmc.gov.ua/register/litsenzuvannia-ta-reestratsiia/reiestr-tsinnykh-paperiv/
Про здійснення в 2014 році запозичення до бюджету міста Києва. Рішення Київської міської ради № 34/34 від 31.07.2014 р. URL: http://consultant.parus.ua/?doc=09797767F8
Квасниця О. В. Практика та проблематика здійснення місцевих запозичень в Україні. Світ фінансів. 2015. № 4. С. 104–116. URL: http://sf.tneu.edu.ua/index.php/sf/article/view/908/916
Фінансова грамотність, обізнаність та інклюзія в Україні: звіт про дослідження. URL: https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=83136332

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру