УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Податкові надходження як складова доходів місцевих бюджетів
Коровій В. В.

Коровій В. В. Податкові надходження як складова доходів місцевих бюджетів. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 328–336.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-328-336

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.14

Анотація:
Проаналізовано структуру доходів місцевих бюджетів України у 2010–2019 рр., визначено роль та місце податкових надходжень у ній. Досліджено динаміку податкових надходжень місцевих бюджетів. Визначено, що найбільші надходження забезпечуються від справляння загальнодержавних податків, зокрема податку на доходи фізичних осіб. Виявлено інституційні особливості функціонування податку на доходи фізичних осіб, обґрунтовано доцільність розподілу його надходжень між рівнями бюджетної системи, застосування єдиної ставки. Досліджено роль податку на прибуток підприємств у стимулюванні сталого поступального розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Розглянуто місцеві податки та збори як важливий елемент податкової системи; здійснено аналіз структури місцевих податків і зборів до та після прийняття Податкового кодексу. Систематизовано етапи еволюції системи місцевого оподаткування. Досліджено динаміку надходжень єдиного податку, визначено причини збільшення їх обсягу. Обґрунтовано доцільність застосування чинної методики визначення бази оподаткування для 1 і 2 груп платників єдиного податку. Визначено особливості триелементної структури податку на майно у складі: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортного податку та земельного податку. Розкрито потенціал майнового оподаткування в контексті формування фінансового потенціалу територіальних громад.

Ключові слова: місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів, податкові надходження, податок на доходи фізичних осіб, місцеві податки і збори.

Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 14.

Коровій Валерій Вікторович – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Afonso A., Schuknecht L., Tanzi V. Public Sector Efficiency: Evidence for New EU Member States and Emerging Markets. Applied Economics. 2010. Vol. 42. Issue 17. P. 2147–2164. DOI: https://doi.org/10.1080/00036840701765460
Barro R. J. Taxes and the macro economy. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: casopis za ekonomsku teoriju i praksu. 2019. Vol. 37. Issue 2. P. 377–400.
Revelli F., Zotti R. The Sacred and the Profane of Budget Cycles: Evidence from Italian Municipalities. International Tax and Public Finance. 2019. Vol. 26. Issue 6. P. 1446–1477. URL: https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=SIEP2018&paper_id=132
Segura III J. The effect of state and local taxes on economic growth: A spatial dynamic panel approach. Papers in Regional Science. 2017. Vol. 96. Issue 3. P. 627–645. DOI: https://doi.org/10.1111/pirs.12221
Кириленко О. П., Вацлавський О. І. Бюджетний контроль при плануванні місцевих бюджетів. Світ фінансів. 2018. № 4. С. 40–51. URL: http://sf.tneu.edu.ua/index.php/sf/article/view/1067/1072
Лисяк Л. В., Кушнір А. І. Фінансова стійкість місцевих бюджетів: теоретичний аспект. Молодий вчений, 2019. № 1 (2). С. 472–475. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-109
Чугунов І., Макогон В. Бюджетна стратегія в умовах економічних перетворень. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2018. № 5. С. 5–18.
Бюджетно-податкова політика у системі регулювання економіки : монографія / І. Я. Чугунов, Т. В. Канєва, М. Д. Пасічний та ін. Київ : Глобус-Пресс, 2018. 354 с.
Державне фінансове регулювання економічних перетворень : монографія / І. Я. Чугунов, А. В. Павелко, Т. В. Канєва та ін. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 376 с.
Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації / В. Р. Сіденко, М. І. Скрипниченко, В. С. Пономаренко, І. Я. Чугунов та ін. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 648 с.
Chugunov I., Pasichnyi M. Fiscal stimuli and consolidation in emerging market economies. Investment Management and Financial Innovations. 2018. Vol. 15. Issue 4. P. 113–122. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.15(4).2018.09
Chugunov I. Y., Pasichnyi M. D. Fiscal policy for economic development. Науковий вісник Полісся. 2018. № 1. Ч. 1. С. 54–61. DOI: 10.25140/2410-9576-2018-1-1(13)-54-61
Інформація про виконання Державного бюджету України / Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua
Статистична інформація Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру