УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Глобальний вимір розвитку моделей соціальної економіки
Сімахова А. О.

Сімахова А. О. Глобальний вимір розвитку моделей соціальної економіки. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 33–39.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-33-39

Розділ: Глобалізаційні процеси в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.101.22

Анотація:
Мета статті полягає у визначенні глобального виміру розвитку моделей соціальної економіки країн світу. Завдання статті: розглянути глобальні соціальні індекси; проаналізувати місце різних країн світу за глобальними соціальними індексами; визначити глобальний вимір розвитку моделей соціальної економіки на основі глобальних і локальних соціальних індикаторів; охарактеризувати моделі соціальної економіки за індикаторами соціального розвитку національного та глобального рівнів. Розглянуто основні глобальні соціальні індикатори (Індекс людського розвитку, Індекс соціального прогресу, Індекс економічної свободи, Глобальний індекс добробуту літніх, Індекс щасливої планети) та місце 45 країн світу, різних за типами економічного розвитку та моделями соціальної економіки за показниками даних індикаторів. На основі аналізу субіндексів глобальних соціальних індикаторів комплексно оцінено результативність соціальних економік країн світу у глобальному вимірі за рівнем добробуту, забезпечення особистих можливостей людини до самозайнятості, самореалізації, відкриття та ведення бізнесу, а також за правовим та екологічним розвитком країни. У результаті дослідження згруповано основні глобальні та локальні соціальні індикатори за моделями соціальної економіки: транзитивною, ліберальною, континентальною, середземноморською та скандинавською. Такий ґрунтовний підхід дає можливість комплексно оцінити результативність моделей соціальної економіки країн світу як на національному, так і на глобальному рівнях. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є вдосконалення існуючого інструментарію моделей соціальної економіки у глобальному вимірі.

Ключові слова: соціальна економіка, модель, глобальні соціальні індекси, локальні соціальні індикатори, глобалізація, глобальний вимір.

Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 20.

Сімахова Анастасія Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної економіки, Національний авіаційний університет (пр. Любомира Гузара, 1, Київ, 03680, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Slozko O. О., Pidchosa O. V. The Solidarity Economy: A Review of the Concept and Results // A Social and Solidarity Economy: the Ukrainian Choice : monograph / Ed. by A. S. Filipenko. Cambridge Scholars Publishing, 2017. P. 18–35.
Галушка З. І. Соціалізація трансформаційної економіки: особливості, проблеми, пріоритети : монографія. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. 408 с.
Длугопольський О. В. Особливості фінансування соціального захисту в країнах Азії: японський вектор формування держави добробуту. Фінанси України. 2014. № 11. С. 75–97.
Жаворонкова Г. В., Мельник А. Ю. Розвиток соціального діалогу як фактора формування людського капіталу в економіці знань. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2017. № 2. С. 107–114.
Stukalo N., Simakhova А. Global parameters of social economy clustering. Problems and Perspectives in Management. 2018. Vol. 16. Issue 1. Р. 36–47. DOI: doi:10.21511/ppm.16(1).2018.04
Сімахова А. О. Індикатори оцінки ефективності моделі соціальної економіки на глобальному рівні. Вісник Дніпровського університету. Серія «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». 2018. Т. 26. Вип. 10. С. 95–100. DOI: 10.15421/181809
Social Progress Index 2019. URL: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/social-progress-index-results.html
Index of Economic Freedom. URL: https://www.heritage.org/index/
Global AgeWatch Index 2015. Insight report / Ed. by Barry A., McGwire S., Porter К. London, UK : HelpAge International, 2015. 28 р. URL: https://fiapam.org/wp-content/uploads/2015/09/helpage-indice-global-envejecimiento-2015.pdf
Global Gender Gap Report 2020. Insight Report. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
Князєва Т. В. Розвиток сегменту екологічно орієнтованих споживачів в Україні // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : тези доп. VII міжнар. наук.-практич. конф. (м. Одеса, 14–15 вересня 2018 р.). Одеса: ОНЕУ, 2018. С. 11–12.
Stukalo N., Simakhova A. Social Dimensions of Green Economy. Filosofija. Sociologija. 2019. T. 30. Nr. 2. Р. 91–99. DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v30i2.4015
Ороховська Л. А. Інтернет та віртуальна реальність. Вісник Національного авіаційного університету. Серія «Філософія. Культурологія». 2014. Т. 19. № 1. С. 40–44. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPK/article/view/10252/13469
Katz R. L. Social and economic impact of digital transformation on the economy. GS-17 Discussion Paper. 2017. No. 1. 41 p. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/GSR2017/Soc_Eco_impact_Digital_transformation_finalGSR.pdf
Amiri S., Woodside J. M. Emerging markets: the impact of ICT on the economy and society. Digital Policy, Regulation and Governance. 2017. Vol. 19. Issue 5. Р. 383–396. DOI: https://doi.org/10.1108/DPRG-04-2017-0013
Karpuskiene V. Social and economic consequences of the recent minimum wage rise in Lithuania. Ekonomika. 2015. Vol. 94. Issue 2. Р. 83–95. DOI: 10.15388/Ekon.2015.2.8234
The Happy Planet Index 2016. URL: https://static1.squarespace.com/static/5735c421e321402778ee0ce9/t/57e0052d440243730fdf03f3/1474299185121/Briefing+paper+-+HPI+2016.pdf
Human Development Data (1990–2018). URL: http://hdr.undp.org/en/data#
Сімахова А. О. Факторна модель соціального розвитку Білорусі. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2019. № 2. С. 81–90.
Сімахова А. О. Скандинавська модель соціальної економіки у глобальних координатах. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2019. Вип. 23. С. 153–160.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру