УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Алгоритм побудови системи управління фінансами на підприємстві
Маліков В. В.

Маліков В. В. Алгоритм побудови системи управління фінансами на підприємстві. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 344–348.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-344-348

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.6

Анотація:
Основною проблемою управління фінансами в практичних умовах є те, що через безліч наявного з цього питання матеріалу керівнику підприємства важко зрозуміти, з чого саме треба починати, яка інформація йому потрібна та на які показники (проблеми, явища) слід звертати увагу першочергово, а також яким чином все це пов’язано. Автор пропонує алгоритм побудови системи управління на підприємстві подати в такому вигляді: 1. Визначення фінансових цілей підприємства. 2. Виділення підсистем управління фінансами. 3. Визначення інформаційного забезпечення функціонування системи управління фінансами. 4. Визначення та дотримання правил управління фінансами. Для практичного застосування пропонується фінансові цілі підприємства навести у вигляді такої ієрархічної трирівневої моделі: основна ціль – отримання надлишкового грошового потоку; додаткові цілі – отримання прибутку та забезпечення платоспроможності підприємства; цілі розвитку – підвищення вартості підприємства та збільшення прибутку для його капіталізації. Виходячи зі сформульованих вище фінансових цілей пропонується виділити такі підсистеми управління фінансами: управління грошовими потоками; управління платоспроможністю; управління витратами, доходами і прибутком. Крім того, автор пропонує управлінські звіти умовно розділити на кілька рівнів (оперативний, тактичний і підсумковий) та виділити певні правила управління фінансами. Запропоновані рекомендації дозволять на практиці уникнути, зокрема, таких проблем, як виникнення касових розривів, ускладнення відносин з кредиторами тощо.

Ключові слова: управління, фінанси, платоспроможність, платежі, грошові потоки.

Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 10.

Маліков Володимир Васильович – доктор наук з державного управління, професор, професор, кафедра управління та адміністрування, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (вул. Ярослава Мудрого, 25, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Гончарук О. В., Кныш М. И., Шопенко Д. В. Управление финансами предприятий : учеб. пособие. СПб., 2002. 264 c.
Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Финансы предприятий. М. : ИНФРА-М, 1998. 343 c.
Ньюман Д. Л., Дейвис Л. Д. Предпринимательский анализ финансов малого предприятия : учебник. М. : Интернет-Трейдинг, 2006. 420 c.
Балабанов И. Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. 2-е изд., доп. М. : Финансы и статистика, 2001. 208 с.
Тихомиров Е. Ф. Финансовый менеджмент. Управление финансами предприятия : учебник. 3-е изд., испр. и доп. М. : Academia, 2010. 384 c.
Финансы организаций (предприятий): учебник. 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. Колчиной Н. В. М. : Юнити-Дана, 2007. 383 c.
Этрилл П., Маклейни Э. Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и бизнесменов / пер. с англ. . М. : Альпина Паблишер, 2012. 648 c.
Бланк И. А. Управление финансовыми ресурсами. М. : Омега-Л; ООО «Эльга», 2011. 768 c.
Брунгильд С. Г. Управление дебиторской задолженностью. М. : АСТ, 2007. 256 c.
Дрэйхо Дж. IPO. Как и почему компании становятся публичными / пер. с англ. М. : Весь Мир, 2008. 392 c.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру