УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Концептуальні підходи до підвищення рівня безпечності банківського платіжного середовища України
Дубина М. В., Садчикова І. В., Середюк І. О.

Дубина М. В., Садчикова І. В., Середюк І. О. Концептуальні підходи до підвищення рівня безпечності банківського платіжного середовища України. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 349–359.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-349-359

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.101

Анотація:
Метою статті визначено дослідження впливу процесів цифрової трансформації на зміну системи фінансової безпеки банківського платіжного середовища. Проаналізовано наукові підходи до трактування сутності категорії «фінансова безпека банку», що дозволило виокремити змістовні ознаки безпеки платіжного середовища банку в сучасних умовах становлення цифрової економіки. Встановлено, що такий вид безпеки залежить від економічної та політичної стабільності країни, а також від рівня доступу користувачів до Інтернету та відповідних електронних пристроїв. Визначено, що найбільша кількість випадків викрадення грошей припадає саме на шахрайство з платіжними картками, тому було описано основні види такого шахрайства: онлайн-платежі на незахищених сайтах (фішингові сайти); телефонний фітинг; перевипуск SIM-картки; незахищені точки доступу Wi-Fi; шахрайство з втраченими та викраденими картками; шахрайство з банкоматами (від англ. skimming). Здійснено опис сутності таких видів шахрайств і способів захисту від них. Ґрунтовно проаналізовано банківське платіжне середовище в Україні в умовах цифровізації, що дало змогу виявити ряд нових і сучасних напрямів інноваційної банківської діяльності (FinTech, InsurTech, WealthTech та ін.). Також наведено аналіз тенденцій щодо втрат від шахрайства з картками в провідних європейських країнах. Розглянуто основні інструменти підвищення належного рівня безпеки банківського платіжного середовища (відкритий банкінг на основі протоколу АРІ, Third Party Provider (TPP), Strong Customer Authentication (SCA), 3D Secure та ін.) та наведено способи захисту конфіденційної інформації для банківської установи та її клієнтів. Значну увагу приділено опису переваг відкритого банкінгу (Open Banking), який поступово змінює процедуру аутентифікації клієнтів на основі сучасних цифрових можливостей і сприяє оперативнішому впровадженню інновацій; персоналізації банківських продуктів під клієнта; захищеності клієнтів і банків; спрощенню процедури отримання ліцензії; переходу від конкуренції між банками і FinTech до співпраці; здешевленню банківських продуктів для клієнта; доступності банківських продуктів.

Ключові слова: фінансова безпека, платіжне середовище, банківська система, цифровізація, фінансові технології.

Рис.: 3. Табл.: 4. Бібл.: 17.

Дубина Максим Вікторович – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Національний університет «Чернігівська політехніка» (вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14027, Україна)
Email: [email protected]
Садчикова Ірина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансово-економічної безпеки, Національний університет «Чернігівська політехніка» (вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14027, Україна)
Email: [email protected]
Середюк Ірина Олександрівна – магістр, Національний університет «Чернігівська політехніка» (вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14027, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Барановський О. І. Банківська безпека: проблема виміру. Економіка і прогнозування. 2006. № 1. С. 7–25. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/19797/01-Baranovskyi.pdf?sequence=1
Голобородько Ю. О. Теоретичні підходи до розкриття суті та складових фінансової безпеки банківських установ. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.12. С. 194–198. URL: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2012/22_12/194_Gol.pdf
Total value of card fraud losses in Europe in 2018, by country. URL: https://www.statista.com/statistics/911873/value-of-losses-to-card-fraud-in-europe-by-country/
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 р. № 1702-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
Зубок М. І. Безпека банківської діяльності : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2002. 190 с.
Ільчук В. П., Садчикова І. В., Савченко Т. В. Основні тенденції розвитку ринку платіжних карток в Україні. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». 2016. Вип. 36. С. 187–198.
Коваленко В. В. Філософія безпеки банків в умовах структурних дисбалансів економіки України. Економічний форум. 2016. № 1. С. 256–262.
Regulatory Technical Standards on Business Reorganisation Plans / European Banking Authority. URL: https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/regulatory-technical-standards-on-business-reorganisation-plans
Ravelin data reveals one in five payments are lost through 3D Secure. URL: https://www.ravelin.com/blog/one-fifth-of-payments-sent-to-3d-secure-are-lost
Financial Cyberthreats in 2018 / kaspersky. March, 7. 2019. URL: https://securelist.com/financial-cyberthreats-in-2018/89788/
Business Insider Intelligence. URL: https://www.businessinsider.com/intelligence
UK Finance. URL: https://www.ukfinance.org.uk/
Національний банк України : офіційний сайт. URL: https://bank.gov.ua
Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : затв. Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277. URL: https://ips.ligazakon.net/document/ME131588
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації» від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-p
Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025.pdf?v=4
Чому карта без номера найбезпечніша / Мінфін. 22.11.2019 р. URL: https://minfin.com.ua/ua/2019/11/22/39799330/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру