УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Управління рентабельністю підприємств в умовах нестаціонарної економіки
Базілінська О. Я., Панченко О. І.

Базілінська О. Я., Панченко О. І. Управління рентабельністю підприємств в умовах нестаціонарної економіки. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 360–365.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-360-365

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.671:645/647

Анотація:
Метою статті є розкриття ролі та значення оцінки рентабельності в системі управління фінансами підприємств на основі поглибленого дослідження впливу сучасних умов на рентабельність, а також обґрунтування шляхів її зміцнення. Проаналізовано існуючі теоретичні та практичні підходи до управління рентабельністю вітчизняних підприємств і виявлено особливості системи її оцінки в сучасних умовах. На основі проведеного аналізу виявлено чинники, які здатні впливати на ефективність управління рентабельністю підприємств, і запропоновано практичні рекомендації щодо її оцінки та підвищення. Обґрунтовано механізми оптимального управління фінансами підприємств, спрямовані на забезпечення прибутковості; виявлено резерви зростання рентабельності вітчизняних підприємств; окреслено заходи щодо використання виявлених резервів. Доведено необхідність комплексного підходу до оцінки рентабельності з використанням двох і більше груп показників на підставі: врахування галузевих особливостей діяльності; стадії життєвого циклу підприємства; кон’юнктури товарного ринку; ставлення кредиторів до підприємства; фінансового менталітету власників і менеджерів підприємства.

Ключові слова: управління фінансами підприємств, рентабельність, прибуток, позиковий капітал, власний капітал, фінансова стратегія, фінансова модель, фінансовий леверидж.

Бібл.: 9.

Базілінська Олена Яківна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, Національний університет «Києво-Могилянська академія» (вул. Сковороди, 2, Київ, 04655, Україна)
Email: [email protected]
Панченко Олена Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Національний університет «Чернігівська політехніка» (вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14027, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2012. 328 с.
Васильківський Д. М. Система корпоративного управління промисловими холдингами. Економіка та суспільство. 2018. Вип. 14. С. 292–300. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/14_ukr/41.pdf
Корбутяк А. Г., Сокровольська А. Г. Особливості планування рівня рентабельності вітчизняних підприємств у сучасних умовах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2017, № 16. С. 153–157. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/16_1_2017ua/36.pdf
Уолш К. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства / пер. з англ. Київ : Наукова думка, 2001. 367 с.
Міщенко К. Г. Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення. Інтернаука. 2017. № 2 (2). С. 105–107.
Панченко О. І. Фінансове забезпечення стратегії інноваційного розвитку підприємств агропромислового комплексу. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 4. С. 106–113. URL: https://ppeu.stu.cn.ua/tmppdf/528.pdf
Податковий Кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз : підручник. Київ : ЦУЛ, 2008. 566 с.
Шегда А. В. Стратегічний аспект управління розвитком суб’єктів господарювання. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2012. Вип. 27. Т. 3. С. 21–30.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру