УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності промисловості та її видів економічної діяльності в країні
Крамарев Г. В.

Крамарев Г. В. Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності промисловості та її видів економічної діяльності в країні. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 382–391.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-382-391

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.589.006

Анотація:
У статті визначається, що конкурентоспроможність промисловості в системі управління народним господарством є ключовим орієнтиром, фактором забезпечення сталого розвитку країни. Метою дослідження є розробка методичного підходу до оцінки конкурентоспроможності промисловості та її видів економічної діяльності (ВЕД) в країні. Задля досягнення мети статті досліджено існуючі підходи до оцінки конкурентоспроможності промисловості та її ВЕД і визначено, що на сьогодні в Україні та інших країнах світу відсутні офіційні нормативні документи, які б регламентували оцінку конкурентоспроможності промисловості та її ВЕД. Аналіз існуючих підходів дозволив визначити, що вони базуються як на інтегральних оцінках, так і на системах часткових показників. При цьому при оцінці конкурентоспроможності промисловості, як і при оцінці окремих галузей, більшою мірою використовуються агреговані часткові показники, що не дає можливості урахувати специфіку галузей, їх значущість у промисловості, технологічний рівень, а також визначати структурні зрушення та їх вплив на соціально-економічний розвиток країни. Задля усунення недоліків існуючих підходів запропоновано методичний підхід, що базується на визначеному складі компонент і часткових показників інтегральної оцінки конкурентоспроможності ВЕД промисловості та дозволяє здійснити комплексну оцінку конкурентоспроможності промисловості країни та її ВЕД, визначити їх технологічний рівень та значущість.

Ключові слова: конкурентоспроможність, промисловість, види економічної діяльності, інтегральні оцінки, часткові показники, компоненти, технологічний рівень.

Рис.: 7. Табл.: 3. Формул: 10. Бібл.: 13.

Крамарев Геннадій Віталійович – кандидат економічних наук, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Gryshova I., Kyzym M., Khaustova V., Korneev V., Kramarev H. Assessment of the Industrial Structure and Its Influence on Sustainable Economic Development and Quality of Life of the Population of Different World Countries. Sustainability. 2020. Vol. 12. Issue 5. DOI: https://doi.org/10.3390/su12052072
Khaustova V. Ye., Oliynyk A. D. Strategic vector of the global industry // Economics, Law, Society: resume of 2016: матеріали Міжнародного науково-практичного Веб-конгресу економістів і правознавців, присвячений підсумкам розвитку економіки, права та суспільства (27–28 жовтня 2016 р.). Вінтертур, 2016. P. 139–144.
Хаустова В. Є. Глобальні тенденції розвитку промисловості в розвинутих країнах світу і тих, що розвиваються. Проблеми економіки. 2015. № 4. С. 79–91. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2015-4_0-pages-79_91.pdf
Industrial Statistics. Gvidelines and Methodology. Viena : UNIDO, 2010. 247 р.
Промислова статистика. Основні принципи та методи. Відень, 2010. 247 с.
Хаустова В. Є. Промислова політика в Україні: формування та прогнозування : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2015. 384 с.
Доровський О. В. Стратегія розвитку фармацевтичної галузі України : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2014. 272 с.
Ялдін І. В. Стратегія розвитку металургійної промисловості України : монографія. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2016. 268 с.
Фатхутдинов Р. Менеджмент как инструмент достижения конкурентоспособности. Вопросы экономики. 1997. № 5. С. 118–127.
Гельвановский М. И. Конкурентоспособность: микро-, мезо- и макроуровни. Вопросы методологии. Высшее образование в России. 2006. № 10. С. 32–40.
Шевченко М. М. Методи оцінки конкурентоспроможності галузей промисловості в умовах інтернаціоналізації : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.07.01. Харків, 2006. 16 с.
Пестун Т. В. Теоретичні та науково-прикладні засади маркетингового управління в системі лікарського забезпечення населення : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 15.00.01. Харків, 2010. 43 с.
Балабанов А. Н. Формирование механизма устойчивого развития фармацевтической отрасли: теория и методология. СПб. : Изд-во СПбТУЭФ, 2012. 160 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру