УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Організаційно-методичний механізм оцінки проєктних ризиків підприємств будівельної промисловості
Мельникова В. А.

Мельникова В. А. Організаційно-методичний механізм оцінки проєктних ризиків підприємств будівельної промисловості. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 444–452.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-444-452

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.131.7

Анотація:
Мета статті полягає в розробленні організаційно-методичного механізму оцінки проектних ризиків підприємств будівельної промисловості, а також в удосконаленні методики щодо оцінювання проектних ризиків. Для досягнення поставленої мети було побудовано структурну схему функціонування суб’єктів організаційно-методичного механізму оцінки проєктних ризиків, що дає змогу в подальшому уникнути невизначеності між керуючою та керованою підсистемами. У механізмі пропонується квонтифікаційна оцінка проєктних ризиків, яка базується на системі кількісних і якісних параметрів, що дозволяють виконати ідентифікацію ступеня проєктних ризиків і рівня їх загрози щодо невиконання інвестиційного проєкту на основі агрегованого кількісного параметра. Також у статті пропонується застосування методу Шеннона, який дозволяє визначити міру ентропії, тобто невизначеності, щодо можливості реалізації інвестиційного проєкту. За результатами побудови організаційно-методичного механізму було визначено, що головне – це ідентифікація всіх категорій та підкатегорій ризиків і грамотно спланована система оцінки проєктних ризиків. Розроблений організаційно-методичний механізм має сформувати стійку систему процесу виявлення проєктних ризиків та визначити їх рівень загроз. Тому він повинен мати можливості швидкого реагування на мінливість зовнішнього та внутрішнього середовища; утримувати динамічну рівновагу між джерелами інформації, їх достовірністю, своєчасністю, та оцінним інструментарієм, що, відповідно до кінцевих результатів, дозволить визначити, наскільки система виконання інвестиційного проєкту може відхилитися від стану впорядкованості.

Ключові слова: організаційно-методичний механізм, проєктні ризики, будівельні підприємства, квонтифікаційна оцінка.

Рис.: 2. Табл.: 2. Формул: 3. Бібл.: 15.

Мельникова Валерія Андріївна – асистент, кафедра міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і допов. Суми : ВТД «Університетська книга» ; Київ : ВД «Княгиня Ольга», 2005. 324 с.
Bojadziev G., Bojadziev M. Fuzzy Logic for Business, Finance, and Management. World Scientific Pub Co Inc., 1997. 252 p. DOI: https://doi.org/10.1142/3312
Perminova O., Gustafsson M., Wikstrom K. Defining uncertainty in projects – a new perspective. International Journal of Project Management. 2008. Vol. 26. Issue 1. P. 73–79. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2007.08.005
Serpella A. F., Ferrada X., Howard R., Rubio L. Risk Management in Construction Projects: A Knowledge-based Approach. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2014. Vol. 119. P. 653–662. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.073
De Bakker K., Boonstra A., Wortmann H. Does risk management contribute to IT project success? A meta-analysis of empirical evidence. International Journal of Project Management. 2010. P. 28. Issue 5. P. 493–503. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2009.07.002
Балабанюк Ж. М. Механізм управління організацією: сутність поняття та пропозиції щодо оцінки його ефективності. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 5. T. 1. С. 190–194. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_5_1/190-194.pdf
Гавриляк О., Миронов Ю. Організаційний механізм управління діяльністю підприємства. URL: https://kerivnyk.info/2012/04/gavryljak.html
Довгань Л. Є., Дудукало Г. О. Формування організаційно-економічного механізму ефективного управління підприємством. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2012. № 9. С. 253–258. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/2986/1/41.pdf
Малицький А. А. Організаційно-економічний механізм управління підприємством: сутність та структура. URL: http://intkonf.org/malitskiy-aa-organizatsiyno-ekonomichniy-mehanizm-upravlinnya-pidpriemstvom-sutnist-ta-struktura/
Кузьмин Е. А. Риск-профиль сложных организационно-экономических структур. Екатеринбург : Урал. гос. экон. ун-т, 2013. 78 с.
Gavrysh O., Melnykova V. Project risk management of the construction industry enterprises based on fuzzy set theory. Problems and Perspectives in Management. 2019. Vol. 17. Issue 4. P. 203–213. DOI: 10.21511/ppm.17(4).2019.17
Королев О. Л., Куссый М. Ю., Сигал А. В. Применение энтропии при моделировании процессов принятия решений в экономике : монография. Симферополь : ОДЖАКЪ, 2013. 148 с.
Колесник В. Д., Полтырев Г. Ш. Курс теории информации : учебник для вузов. М. : Наука, 1982. 416 с.
Дмитриев В. И. Прикладная теория информации : учебник для вузов. М. : Высшая школа, 1989. 320 с.
Чумак О. В. Энтропии и фракталы в анализе данных : учебник для вузов. М.; Ижевск : РХД, 2011. 164 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру