УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Умови реалізації безпекоорієнтованого управління підприємствами з урахуванням існуючих загроз
Притис В. І.

Притис В. І. Умови реалізації безпекоорієнтованого управління підприємствами з урахуванням існуючих загроз. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 453–459.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-453-459

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658

Анотація:
У статті проаналізовано актуальне середовище функціонування вітчизняних підприємств і визначено особливості формування системи їх економічної безпеки з акцентом на вдосконалення управлінських підходів. З метою реалізації безпекоорієнтованого управління підприємствами запропоновано перелік умов реалізації такого управління та визначено важливість урахування актуальних загроз і ризиків. З позиції економічної безпеки безпекоорієнтоване управління пропонується розглядати як новий управлінський підхід у діяльності вітчизняних підприємств, що характеризується відповідним рівнем безпеки взаємодії. Визначено, що завжди буде існувати певна кількість умов формалізації управлінських процесів, які опосередковано або безпосередньо будуть впливати на ефективність і принципову можливість реалізації безпекоорієнтованого управління у практичній площині. Тобто існує певна сукупність умов реалізації безпекоорієнтованого управління. Принципово їх можливо поділити на дві великі групи: які піддаються впливу та які не піддаються впливу на мікрорівні. Здійснено конкретизацію таких умов у розрізі двох груп і визначено особливості їх формування та впливу на економічну безпеку макро-, мезо- та мікрорівнів. Визначено перспективи подальших досліджень у розрізі питань методичного, організаційного та ресурсного забезпечення реалізації безпекоорієнтованого управління підприємствами.

Ключові слова: економічна безпека, безпекоорієнтоване управління, умови, загрози, управлінські рішення.

Рис.: 1. Бібл.: 12.

Притис Вадим Ігорович – аспірант, кафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи, Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, Хмельницький, 29016, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Vasyltsiv T. G., Lupak R. L., Kunytska-Iliash M. V. Strategic approaches to effective use of intangible assets as a condition for strengthening the competitiveness of enterprises. Науковий вісник Полісся. 2018. № 2. Ч. 2. С. 8–15. URL: http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/16944/8-15.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Волощук Л. О. Теоретико-методологічні засади безпекоорієнтованого управління інноваційним розвитком промислового підприємства : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04. Одеса, 2016. 520 с.
Гавловська Н. І. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств: оцінювання, моделювання, механізм забезпечення : монографія. Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2016. 480 с.
Козаченко Г. В., Погорелов Ю. С. Про деякі проблеми у сучасній економічній безпекології. Управління проектами та розвиток виробництва. 2015. № 3. С. 6–18.
Королев М. И. Экономическая безопасность фирмы: теория, практика, выбор стратегии : монография. М. : Экономика, 2011. 284 с.
Прийняття управлінських рішень : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і допов. / Ю. Є. Петруня, Б. В. Літовченко, Т. О. Пасічник та ін. Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2015. 209 с
Рудніченко Є. М. Загроза, ризик, небезпека: сутність та взаємозв’язок із системою економічної безпеки підприємства. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 2013. № 25 (1). С. 188–195.
Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект : монографія. Київ : КВ НАУ, 2007. 432 с.
Штангрет А. М., Караїм М. М. Обліково-аналітичне забезпечення як основа прийняття рішень суб’єктами економічної безпеки підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. Вип. 2 (07). С. 167–170. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/SHtangret-A.M.-Karayim-M.M.-3.pdf
Франчук В. І. Основи економічної безпеки : навч. посіб. Львів : ЛДУ ВС, 2008. 203 с.
Illiashenko O., Rudnichenko Ye., Momot T., Havlovska N. The Enterprise Economic Security System: The State Assessment Using Management Functional Types. International Journal for Quality Research. 2020. Vol. 14. No. 1. Р. 183–200. DOI: 10.24874/IJQR14.01-12.
Rudnichenko Ye., Havlovska N. I., Yadukha S. Y. Implementation of Managerial Innovations in the System of Providing Economic Security for Subjects of Foreign Economic Activity. Науковий вісник Полісся. 2018. № 1. Ч. 1. С. 88–94. URL: http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/16201/88-94.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру