УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аналіз ринку як передумова вдосконалення процесу іміджбілдінгу підприємства
Ковалевська А. В., Шалімова Д. С.

Ковалевська А. В., Шалімова Д. С. Аналіз ринку як передумова вдосконалення процесу іміджбілдінгу підприємства. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 459–469.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-459-469

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.8

Анотація:
Метою статті є дослідження ринку світлотехнічної продукції, на якому працює виробничо-торговельне підприємство, вітчизняний виробник свілотехнічних рішень – компанія «LEDLIFE», для визначення ключових тенденцій та аспектів, що стануть передумовою вдосконалення процесу формування іміджу підприємства. Визначено та аргументовано доцільність проведення аналізу зовнішніх умов діяльності підприємства у процесі формування та вдосконалення його іміджу; з’ясовано специфічні риси ринку світлотехнічної продукції; визначено основні тренди та тенденції зміни ринку світлотехнічної продукції; встановлено, що процес формування іміджу має спиратися на усвідомлення поведінки різних стейкхолдерів. У результаті дослідження визначено ключові тенденції розвитку ринку світлотехнічної продукції, а саме: зростання обсягів виробництва та, відповідно, споживання; зростання популярності LED-продукції; підвищення уваги різноманітних сегментів ринку до комплексних рішень; активізація діяльності місцевих і державних органів влади у сфері реалізації інфраструктурних проектів, що, безумовно, пов’язано із процесами енергозбереження. Дослідження дозволяє стверджувати, що ринок виробництва світлотехнічної продукції в Україні є конкурентним, що обґрунтовує доцільність удосконалення управління маркетинговою діяльністю виробників, у тому числі процесу іміджбілдінгу. Обґрунтовано, що вдосконалення іміджу ТОВ «ЛЕДЛАЙФ» дасть змогу підвищити ефективність реклами та різних заходів щодо просування товару, полегшить процес введення на ринок нових товарів, підвищить конкурентоспроможність компанії.

Ключові слова: іміджбілдінг, аналіз ринку, підприємство, світлотехнічна продукція.

Рис.: 6. Табл.: 3. Бібл.: 12.

Ковалевська Алла Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра управління та адміністрування, Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Шалімова Дар’я Сергіївна – магістр, кафедра управління та адміністрування, Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Одінцева С. В., Артеменко Л. П. Формування іміджу підприємства: світовий та вітчизняний досвід. Актуальні проблеми економіки та управління. 2018. № 12. С. 2–8. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24621/1/2018-12_2-11.pdf
Топольницька Т. Б. Формування іміджу підприємства на зовнішніх ринках. Інтелект XXI. 2018. № 2. С. 39–42. URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018_2/7.pdf
Галюк В. Б. Формування іміджу підприємства на зовнішніх ринках. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/964/1/Galyuk%20V.%20MUNzmi-51.pdf
Марченко О. І., Шрамковська А. Г. Імідж як основа успішного функціонування підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 20. С. 444–448. URL: http://global-national.in.ua/archive/20-2017/90.pdf
Меленчук Ю. Т. Сучасний стан та проблеми розвитку електротехнічної промисловості. Молодий вчений. 2015. № 2. С. 184–187. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/102.pdf
Семенчук Т. Б., Гера О. Г. Сучасна модель формування іміджу організації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2014. № 7. С. 178–181. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_07/156.pdf
Кухній Л. С. Розвиток підприємств електротехнічної галузі як передумова успішного функціонування на ринку. Галицький економічний вісник. 2016. Том 50. № 1. С. 47–54. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/18614/2/GEB_2016v50n1_Kukhniy_L-The_enterprises_development_47-54.pdf
Шимко О. В., Підгора Є. О. Динаміка ринку електротехнічної продукції та перспективи розвитку ринку до 2020 року. Вісник Приазовського державного технічного університету. 2017. Вип. 33. С. 254–259. URL: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/15858/35.pdf?sequence=1
Потюк В. М. Дослідження експортно-імпортної діяльності світлотехнічних підприємств як складової їх економічної безпеки. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Випуск 21. С. 364–372. URL: http://global-national.in.ua/archive/21-2018/72.pdf
Офіційний сайт McKinsey. URL: https://www.mckinsey.com/
Колодка А. В. Комплексна система управління іміджем підприємства на етапах його життєвого циклу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2014. № 1. С. 132 141. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2014_1_132_141.pdf
Діброва Т. Г., Гараніна І. І. Формування іміджу компанії допоміжними засобами маркетингових комунікацій. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2011. № 8. С. 341–345. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/5615/1/60.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру