УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Програми лояльності мереж кінотеатрів: досвід застосування
Штанова А. Л.

Штанова А. Л. Програми лояльності мереж кінотеатрів: досвід застосування. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 469–475.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-469-475

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 640.45:334:791.65

Анотація:
У зв’язку зі зростанням попиту на розважальні послуги в Україні та світі продовжує свій розвиток кіноіндустрія, а ринок кінодемонстраторів швидко зростає. Мережі кінотеатрів завойовують клієнтів, конкуруючи із суміжними закладами розважальних послуг і між собою, що спонукає шукати нові маркетингові інструменти для утримання існуючих клієнтів та залучення нових. Стаття присвячена розгляду програм лояльності мереж кінотеатрів, що діють на ринку України, та досвіду їх застосування за кордоном. Цілями статті є виокремлення специфіки галузі мереж кінотеатрів у дефініції «програма лояльності», а також класифікація існуючих підходів до формування лояльності відвідувачів в Україні та за кордоном. Проаналізовано наукові джерела стосовно поняття лояльності, погляди вітчизняних і зарубіжних учених на поняття «лояльність» та імплементацію програм лояльності в маркетингові стратегії підприємств різних галузей. Також для досягнення поставленої мети проаналізовано приклади дії програм лояльності закордонних мереж кінотеатрів. У результаті дослідження розглянуто систему побудови програми лояльності, мету її існування в маркетинговій стратегії мережі кінотеатрів, види взаємодій з відвідувачами (в контексті стимулювання їх повторного відвідування кінотеатру) з використанням персоніфікованих даних історії відвідувань. Виділено цикл програми лояльності та особливості збору інформації для подальшої роботи з нею. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення ступеня задоволеності відвідувачів від користування різними видами програм лояльності мереж кінотеатрів; з’ясування причини відмови від участі у програмі лояльності та пошук шляхів удосконалення програм лояльності для забезпечення постійної позитивної взаємодії з гостями кінотеатру.

Ключові слова: програма лояльності, лояльність, мережі кінотеатрів.

Рис.: 2. Бібл.: 27.

Штанова Альона Леонідівна – аспірант, кафедра маркетингу, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Aaker D. A. Managing Brand Equity. New York : The Free Press, 2003. 300 p.
Балабанова Л. В., Чернишева С. В. Маркетинг відносин в системі управління підприємством : монографія. Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. 280 с.
Гурджиян К. В. Сутність та типи лояльності споживачів. Економіка розвитку. 2015. № 2. С. 78–86. URL: http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/er152_74/e152hur.pdf
Doyle P. Marketing Management and Strategy. Prentice Hall, 2006. 464 p.
Lambin J.-J. Strategic Marketing Management. McGraw-Hill Publishing, 1996. 720 р.
Кляченко І. О., Зозульов О. В. Програми лояльності споживачів до бренду. Актуальні проблеми економіки та управління. 2012. Вип. 6. URL: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-20.pdf
Kotler Ph., Armstrong G. M. Principles of Marketing. 17th ed. New York : Pearson, 2017. 736 p.
Кінопортал. URL: Kino-teatr.ua
Мельниченко С. В., Кудлай Т. В. Програми лояльності мережевих готелів // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання : матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 23–24 березня 2017 р.). Черкаси, 2017. Т. 1. C. 190–194. URL: http://www.dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/5683/1/туризм%21%20Том%201.pdf#page=96
A loyality program for cinemas // UniciPASS. URL: https://unicipass.com/en/blog/a-loyalty-progam-for-cinemas/
Cineplex Tests Paid Loyalty Program Tier for Moviegoers // The Hollywood Reporter. 14.11.2018. URL: https://www.hollywoodreporter.com/news/cineplex-tests-paid-loyalty-program-tier-1161265
Pathe Unlimited // Pathe. URL: https://www.pathe.nl/unlimited
The Space Cinema. URL: https://www.thespacecinema.it/card-e-promo/subscription-tsp
Програма лояльності // Лінія кіно. URL: https://liniakino.com/discounts/
Програма лояльності // Клуб Планета кіно. URL: https://planetakino.ua/club/
Програма лояльності // Сінема сіті. URL: https://cinemaciti.ua/ocean-plaza/info/programa-loyal-nosti
Програма лояльності // Multikino. URL: https://multikino.pl/promocje
SKIN ucicard // UCI. URL: https://www.ucicinemas.it/skin-ucicard/
Apollo Klubs // Apollo Kino-Cinema. URL: https://www.apollokino.lv/kinoteatris/kasirapolloklubs
О программе лояльности // Silver Screen Cinemas. URL: https://silverscreen.by/rcc/club/
Wizoria Cashback : програма лояльності // Wizoria cinemas. URL: https://wizoria.ua/ua/wizoria-cashback/
Програма лояльності // CGV. URL: http://www.cgv.co.kr/user/memberShip/ClubService.aspx#cb1-2
Club Dendy // Dendy Cinemas. URL: https://www.dendy.com.au/club-dendy/
Сидоренко Б. Підсумки кінопрокату за 2017 рік. VGL Cinema. 2018. № 17. С. 50. URL: http://web.archive.org/web/20180512053720/http://vglcinema.com/innovaeditor/assets/nomera-pdf/VGL17.pdf
Cinemark Theatres // Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Cinemark_Theatres
Reichheld F. F. The Quest for Loyalty: Creating Value through Partnership. Harvard Business Review Press, 1996. 278 p. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/5350/e803e254410324372e4ae1aaeab2c660d9b1.pdf
Hofmeyr J., Rice B. Commitment-Led Marketing: The Key to Brand Profits is in the Customer's Mind. John Wiley and Sons, 2001. 320 p.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру