УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Залучення позитивного досвіду роботи кондитерських компаній зарубіжних країн для підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської галузі України
Третяк В. П., Лобода М. О.

Третяк В. П., Лобода М. О. Залучення позитивного досвіду роботи кондитерських компаній зарубіжних країн для підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської галузі України. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 46–52.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-46-52

Розділ: Закордонний досвід

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658:005.332.4]:664.143/.149(477)

Анотація:
Конкурентоспроможність розглядається як ключовий критерій оцінки успішності компаній кондитерської промисловості. Проведено аналіз показників загальних обсягів зовнішньої торгівлі України – хлібобулочними, борошняними, кондитерськими виробами та аналогічними продуктами за останні три роки. Зазначено, що хлібобулочна, борошняна та кондитерська галузі за останній час є активними учасниками зовнішньоекономічної діяльності та впевнено просувають свою продукцію на зовнішній ринок. Визначено найпотужніші зарубіжні кондитерські компанії, які вважаються лідерами на міжнародному ринку. Наведено найуспішніші стратегії та напрями ведення бізнесу відповідно до політики та правил зарубіжних кондитерських компаній. Проаналізовано лідерів серед українських кондитерських компаній. Важливе значення для створення найсприятливіших умов для наближення України до ринкових структур зарубіжних країн має державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, яке передбачає створення певних умов та механізмів для ефективного розвитку відносин українських суб’єктів господарювання в різних країнах та заохочення їх до конкуренції та ліквідації монополізму у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Запропоновано деякі складові ведення бізнесу зарубіжними кондитерськими компаніями, які слід застосовувати в діяльності вітчизняних компаній кондитерської промисловості з метою підвищення їх конкурентоспроможності.

Ключові слова: конкурентоспроможність, державне регулювання, кондитерська компанія, кондитерська промисловість, бізнес-процеси, суб’єкт господарювання.

Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 25.

Третяк Віктория Павлівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра управління та адміністрування, Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Лобода Марина Олександрівна – магістр, кафедра управління та адміністрування, Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Офіційний сайт АВК. URL: http://www.avk.ua/ua/uk
Арнаут І. П. Дослідження підходів щодо дефініції конкурентоспроможності підприємства. Інноваційна економіка. 2012. № 3. C. 111–114.
Дикань В. Л., Пономарьова Т. В. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства. Вісник економіки транспорту та промисловості. 2011. № 36. С. 100–105. URL: http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/1209/1/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C.pdf
Офіційний сайт Конті. URL: http://www.konti.com/ua
Назначен новый глава европейского бизнеса Mondelez International. URL: https://www.sostav.ru/publication/naznachen-novyj-vitse-prezident-evropejskogo-biznesa-proizvodyashchego-alpen-gold-35902.html
Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / пер. с англ. М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. 715 с.
Стрельникова Д. А. Сегментация украинского рынка кондитерских изделий. Економіка та держава. 2010. № 3. С. 69–71. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2010/21.pdf
Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств : монографія / за заг. ред. проф. О. Г. Янкового. Одеса : Атлант, 2017. 514 с.
Тюха І. В., Кравчук Н. В. Сучасні тенденції розвитку світового ринку кондитерських виробів. Цукор України. 2012. № 8. С. 25–29.
Шестак О. В. Сучасний стан та тенденції розвитку кондитерської галузі. Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Актуальні проблеми розвитку українського суспільства». 2013. № 6. С. 132–137. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/2829/1/vestnik_HPI_2013_6_Shestak_Suchasnyi%20stan.pdf
Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
Euromonitor International. URL: https://www.euromonitor.com/confectionery-in-western-europe/report
Evaluating Hershey’s Marketing Strategies and Initiatives. URL: https://marketrealist.com/2015/10/hershey-marketing-strategies-initiatives/
Ferrero Group, Alba, Italy. URL: http://www.ferrero.com/
Haribo. URL: https://www.haribo.com/ruRU/glavnaja-stranica.html
Hershey Co. URL: https://www.thehersheycompany.com/
Lindt & Sprugli. URL: https://www.lindt.ch/de/
Meiji Co. URL: https://www.meiji.com/
Mondelez International Inc., Deerfield, Ill. URL: http://www.mondelezinternational.com/home/index.aspx
MONDELEZ REVEALS THEIR 3 POINT SUCCESS STRATEGY. URL: https://abasto.com/en/news/mondelez-reveals-success-strategy/
Nestle SA, Vevey, Switzerland. URL: http://www.nestle.com/
Nestle: Strategic building of brands, creativity and discipline are the key to success. URL: https://www.media-marketing.com/en/interview/nestle-strategic-building-of-brands-creativity-and-discipline-are-the-key-to-success/
Perfetti Van Melle. URL: https://www.perfettivanmelle.com/
Офіційний сайт Roshen. URL: https://roshenstores.com/
What exactly is economic competitiveness? World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org/agenda/2017/09/what-is-economic-competitiveness/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру