УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Бюджетна політика розвитку територій: методологія дослідження
Пелехатий А. О.

Пелехатий А. О. Бюджетна політика розвитку територій: методологія дослідження. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 476–484.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-476-484

Розділ: Методологія наукових досліджень в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.14

Анотація:
Мета статті полягає в розробленні теоретико-методологічних засад, розвитку науково-методологічних підходів і наданні практичних рекомендацій щодо підвищення ролі бюджетної політики в забезпеченні розвитку територій. Визначено основні рівні методології дослідження бюджетної політики розвитку територій, а саме: фундаментальний (філософський), загальний, конкретно-науковий і технологічний. Виділено та охарактеризовано послідовні етапи дослідження бюджетної політики розвитку територій: теоретичний (обґрунтування теоретичних засад бюджетної політики розвитку територій, уточнення понятійного апарату); методологічний (розроблення принципів, методології та визначення підходів до дослідження бюджетної політики розвитку територій); оцінювальний (формування системи показників, аналіз стану та тенденцій формування та реалізації бюджетної політики розвитку територій); науково-експериментальний (моделювання впливу бюджетної політики на розвиток територій, перевірка гіпотез) і практичний (обґрунтування напрямів та механізмів удосконалення бюджетної політики та посилення її ролі в розвитку територій). Зазначено методичну основу авторського наукового дослідження бюджетної політики та її впливу на розвиток територій. Виділено множинність підходів до вивчення бюджетної політики розвитку територій як системи через принципову складність їх структури та властивостей; залежність системи від факторів середовища (внутрішнього та зовнішнього), під впливом яких система проявляє та змінює свої властивості. До основних підходів віднесено: поведінковий, інституційний, синергетичний, програмно-цільовий, біхевіористський і міждисциплінарний. Перспективою подальших розвідок у даному напрямі є визначення нових етапів дослідження, які впливатимуть на формування методів, принципів та методологічних підходів.

Ключові слова: бюджетна політика, розвиток, території, методологія дослідження.

Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 8.

Пелехатий Андрій Олегович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки та публічного управління, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Крупка М. І., Ревак І. О. Методологічні засади дослідження інтелектуального потенціалу в контексті економічної безпеки. Бізнес Інформ. 2015. № 12. С. 20–25. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2015-12_0-pages-20_25.pdf
Возняк Г. В. Бюджетне вирівнювання: теоретико-методологічні аспекти. Фінанси України. 2017. № 4. С. 42–54. URL: http://finukr.org.ua/docs/FU_17_04_042_uk.pdf
Возняк Г. В. Регіональний розвиток: сутність і методологічна основа. Регіональна економіка. 2015. № 3. С. 34–43. URL: http://re.gov.ua/re201503/re201503_034_VoznyakHV.pdf
Колот А. М. Розвиток наук про працю та соціально-трудові відносини на засадах міждисциплінарності. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. № 1. С. 7–27. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/32608884.pdf
Пелехатий А. О. Бюджетна політика у забезпеченні розвитку територій: концептуальні домінанти та напрями модернізації : монографія. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. 386 с.
Кравец А. С. Методология науки. Воронеж : ВГУ, 1991. 146 с.
Ерохина Е. А. Экономическое развитие и экономический рост: системно-саморганизационный подход к исследованию. Известия Томского политехнического университета. 2008. Т. 312. № 6. С. 39–41. URL: http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2008/v312/i6/09.pdf
Методологія наукових досліджень : навч.-метод. посіб. / укладач Олійник Н. Ю. Кам’янець-Подільський, 2015. 105 с. URL: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/1962/Oliinyk-N.D.-Metodolohiia-naukovykh-doslidzhen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру